Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Μάρτη του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
2. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2017 σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
3. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλιατών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
4. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλιατών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
5. Αποδοχή παραίτησης μελών του διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» και ορισμός νέων μελών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
6. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
7. Ορισμός του ταμία για διαχείριση Λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς (Κατάθεση- είσπραξη χρημάτων).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
8. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και ορισμός του ταμία για την είσπραξή της από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
9. Εκμίσθωση Δημοτικού Ξενώνα Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
10. Παραχώρηση αίθουσας του τέως Δημαρχείου στον Μελισσοκομικό Σύλλογο Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
11. Παραχώρηση χρήσης παλαιού γηπέδου Ραγίου για τη λειτουργία της υπάρχουσας πίστας motocross Λέσχη Αθλητικής Μοτοσυκλέτας Θεσπρωτίας.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης στην τ.κ. Σμέρτου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
13. Αίτημα παροχής ύδρευσης οικισμού Κάτω Λάβδανης της τοπικής Κοινότητας Λάβδανης Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
14. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 21/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Σύμφωνη γνώμη για χορήγηση άδειας επέμβασης καθαρισμού σε δασική έκταση στην Τ.Κ.
Βρυσέλλας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς


 
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 23, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες