• Επικαιρότητα

  Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα  Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

  ΘΕΜΑ
  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

  Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  ΘΕΜΑ 1ο
  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 2ο
  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 3ο
  Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 4ο
  Σύμφωνο Συνεργασίας του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας και του Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Όραμα Ελπίδας – Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.
  -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 5ο
  Έγκριση της με αριθμ. 11/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Εσπερινού ΓΕΛ-Εσπερινού Γυμνασίου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

  ΘΕΜΑ 6ο
  Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.
  -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

  ΘΕΜΑ 7ο
  Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.
  -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

  ΘΕΜΑ 8ο
  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 9ο
  Στήριξη της πρότασης για εγγραφή του πολυφωνικού καραβανιού στον κατάλογο καλών πρακτικών άυλης πολιτιστικής κληρονομίας της Unesco.
  -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

  ΘΕΜΑ 10ο
  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad