Δήμος Φιλιατών: Ανακοίνωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Δήμος Φιλιατών: Ανακοίνωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων


Ο Δήμος Φιλιατών στα πλαίσια του Ν. 4647/2019 παρ. 2 του άρθρου 51 «Ρυθμίσεις σχετικά με Δημοτικά Τέλη», ανακοινώνει και καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Φιλιατών οι οποίοι έχουν δηλώσει μικρότερη επιφάνεια για τα ακίνητά τους για τον υπολογισμό του Δημοτικού Τέλους, να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31 Μαρτίου 2020 χωρίς την επιβολή προστίμων.

Για την υποβολή της δήλωσης που γίνεται αυτοπροσώπως στον Δήμο μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Υπεύθυνη δήλωση (Διατίθεται ειδικό έντυπο από την υπηρεσία του Δήμου).
Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτροδότησης (για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα)
Πρόσφατη Δήλωση Ε9
Οικοδομική Άδεια ή Τακτοποίηση Αυθαιρέτων αν υπάρχει.

Υπενθυμίζουμε πως αποτελεί υποχρέωση σας τόσο η δήλωση των τ.μ. της επιφάνειας του ακινήτου σας όσο και στην περίπτωση αύξησης της επιφάνειας του ακινήτου με προσθήκη νέων κτισμάτων να προβείτε σε νέα συμπληρωματική δήλωση. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής, η υπηρεσία θα προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και στην επιβολή προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246Α/1980).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου Φιλιατών, 2664360108 & 100.
Δήμος Φιλιατών: Ανακοίνωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων Δήμος Φιλιατών: Ανακοίνωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 26, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες