Η θέση της Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» στη διά «περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η θέση της Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» στη διά «περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 


Κύριε Πρόεδρε 

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοιού, δίνει τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις δια περιφοράς. Αυτή η δυνατότητα για τρέχοντα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου, είναι αποδεκτή λόγω της συγκυρίας. Δεν μπορεί όμως να γίνει αποδεκτή για θέματα που έχουν να κάνουν με έργα ανάπτυξης και έργα που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, χωρίς να γίνει διεξοδική και σε βάθος συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία των ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών. 

Συγκεκριμένα, στα θέματα που περιέχει η πρόσκληση, η θέση της παράταξής μας είναι: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έκφραση γνώμης επί της μελέτης (ΜΠΕ) του έργου «Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.(Ο.Λ.ΗΓ.). 


Πρόκειται για ένα στρατηγικής σημασίας έργο για την πόλη και την περιοχή που συνδέεται οργανικά και με το μέλλον της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Η παράταξή μας είναι επί της αρχής θετική στην κατασκευή μαρίνας στην Ηγουμενίτσα. Η θέση όμως που επιλέχτηκε για την κατασκευή της, είναι η ωραιότερη περιοχή της πόλης, η παραλία στα πλατάνια. Είναι η περιοχή του περιπάτου , της άσκησης , της αναψυχής, είναι ο χώρος των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αυτής της περιοχής τα χαρακτηριστικά πρόκειται να αλλάξουν δραματικά με την κατασκευή της μαρίνας και γι’ αυτό μας βρίσκει αντίθετους η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης. Συγκεκριμένα η μαρίνα πρόκειται να καταλάβει την παραλία σε μήκος 750μ. περίπου με αρχή λίγα μέτρα μετά το λιμανάκι και τέλος σχεδόν της εκβολές του ρέματος «Γκίτση» στη στροφή μετά το Ξενία. Πρόκειται να μπαζωθεί έκταση 35.863 τ.μ. με μήκος κρηπιδώματος 550μ. και να κατασκευασθεί κυματοθραύστης, επίσης 550μ. Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τη μελέτη, οι αναγκαίες κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 2535 τ.μ. (βλέπε πίνακα 1 στη σελ. 25 της ΜΠΕ), όπως πύργος ελέγχου, κτήριο διοίκησης, εμπορικές δραστηριότητες, χώροι εστίασης και αναψυχής, ζώνη διαχείμασης και συντήρησης σκαφών κ.τ.λ. Όλες αυτές οι κατασκευές στο μέτωπο της παραλίας θα επιβαρύνουν την εικόνα της, θα απομακρύνουν από την θάλασσα και θα αποκρύψουν το Ξενία, αυτό το και διατηρητέο έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, το οποίο αντιθέτως οφείλουμε να το αναδείξουμε. Την αντίθεσή μας στην επιλογή της συγκεκριμένης θέσης είχαμε εκφράσει προς τον Υπουργό κ. Πλακιωτάκη στη συνάντηση στο Δημαρχείο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη μας και είχαμε προτείνει ως εναλλακτική θέση την ακτή μετά το ρέμα του Κωπηλατικού Συλλόγου. 

Αυτές τις θέσεις και την αντίστοιχη πρότασή μας θέλουμε να συζητήσουμε σε ένα κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο, ακυρώνοντας το ασφυκτικό και ακατανόητο χρονοδιάγραμμα της 26ης Μαρτίου που μας έθεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Εκτός και αν η σπουδή της δια περιφοράς λήψη απόφασης έχει να κάνει με το κυβερνητικό σχέδιο της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού που ο κ. Πλακιωτάκης κατά την επίσκεψή του μας ανακοίνωσε, η δε μαρίνα είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα για να γίνει πιο ελκυστικό το προς διάθεση πακέτο για τους υποψήφιους επενδυτές. 

Για τους παραπάνω λόγους δεν εγκρίνουμε την Μ.Π.Ε. για την κατασκευή της μαρίνας στην επιλεγμένη θέση και γιατί πιστεύουμε ότι κατασκευάζεται για να ιδιωτικοποιηθεί πακέτο με το λιμάνι και γιατί δεν διακρίνουμε πουθενά ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο και τη κοινωνία. 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έκφραση γνώμης επί της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 144974/8-6-2005 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Ηγουμενίτσας ως προς την εκμετάλλευση λατομείου στη θέση Μύλοι. 

Η συγκεκριμένη εταιρία που κατασκευάζει την Γ’ φάση Λιμένα ζητά να συνεχίσει να παίρνει αδρανή υλικά από νέα έκταση στη ίδια περιοχή στους Μύλους αφού εξάντλησε την προηγούμενη έκταση που της είχε παραχωρηθεί. Όμως δεν τήρησε την υποχρέωση για αποκατάσταση του περιβάλλοντος στη περιοχή εξόρυξης και δεν επιδιόρθωνε τις βλάβες στο οδόστρωμα της κοινότητας Αγίας Μαρίνας που προκαλούσαν τα φορτηγά της. Τί όφελος είχε η Αγία Μαρίνα από την παραχώρηση της έκτασης για την εξόρυξη των αδρανών υλικών; Μόνο τη σκόνη που άφηναν τα φορτηγά στο πέρασμά τους από το χωριό! 

Για το λόγο αυτό συντασσόμαστε με τις αποφάσεις των κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας και Κρυόβρυσης και καταψηφίζουμε την ΜΠΕ 

ΘΕΜΑ 3ο 

Άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο στην παραλιακή ζώνη Συβότων. 

Πρόκειται για προηγούμενη απόφαση του 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης για στεγασμένους κοινόχρηστους χώρους στα Σύβοτα και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Θεσπρωτίας του έτους 2018. Το έργο είναι αναγκαίο μπροστά στο καλοκαίρι και εμπίπτει στις τρέχουσες διαχειριστικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. 

Υπερψηφίζουμε την εισήγηση. 

Ηγουμενίτσα 17 03 2020 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Δημητρίου Θωμάς 

Κάτσης Σπύρος 

Βασιλειάδης Γιώργος 
Η θέση της Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» στη διά «περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η θέση της Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» στη διά «περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 18, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες