Συνεδριάζει τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου


Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς (μέσω τηλεδιάσκεψης), στις 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
Σύνταξη έκθεσης A΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2020.
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2020.
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχήματος για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών (για δύο μήνες) στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 25, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες