Για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία εισήλθαν οι Κοσοβάροι από το Μαυρομάτι (Κατάλαβες Πιπίνα;)

Για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία εισήλθαν οι Κοσοβάροι από το Μαυρομάτι (Κατάλαβες Πιπίνα;)


Χρειάστηκαν περίπου 40 ημέρες για να υπάρξει μία στοιχειώδης απάντηση για όσα διαδραματίστηκαν μεσάνυχτα και κάτι στον Μεθοριακό Σταθμό του Μαυροματίου με τους Κοσοβάρους ποδοσφαιριστές που ερχόταν χωρίς βίζα για φιλικό αγώνα στην Θεσπρωτία.
Χρειάστηκαν σαράντα ημέρες για να δοθεί μία απάντηση που απέχει πολύ από τις γραφικότητες και τις αστειότητες που ακούστηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας. Η απάντηση έρχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και περιέχει αρκετά χρήσιμα στοιχεία.
Στις 18 Ιουνίου λοιπόν, προσήλθε στο συνοριακό σημείο διέλευσης Μαυροματίου ποδοσφαιρική αποστολή ομάδας παλαιμάχων από το Κόσοβο, αποτελούμενη από 29 υπηκόους Κοσόβου με πρόθεση εισόδου στη χώρα.
Το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας προέβη στη διενέργεια διεξοδικού ελέγχου εξετάζοντας αν τηρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου σε έδαφος Σέγκεν. Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι οι 19 εξ αυτών δεν κατείχαν θεώρηση εισόδου, βίζα δηλαδή.
Σε εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την έκδοση θεώρησης στα σύνορα για υπηκόους τρίτων χωρών υπό προϋποθέσεις το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας υπέβαλε σχετικό έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την χορήγηση θεώρησης εισόδου διατυπώνοντας την θετική του άποψη για ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.
Η προαναφερόμενη Διεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη αφενός με την ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος, βάσει και της αρχής της αμοιβαιότητας, αφετέρου δε τα ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία από τη διεξαγωγή της εν λόγω αθλητικής εκδήλωσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η άποψη της κατά τόπον αρμόδιας αστυνομικής αρχής ήταν θετική, ενέκρινε τη χορήγηση θεώρησης εισόδου τριών ημερών.
Στην απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τονίζεται ακόμη ότι «κάθε περίπτωση εισόδου υπηκόου Κοσόβου στην ελληνική επικράτεια από τα συνοριακά σημεία διέλευσης της ελληνοαλβανικής μεθορίου εξετάζεται και αξιολογείται κατ’ ιδίαν και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται συλλήβδην είσοδος αυτών, χωρίς την κατοχή της προβλεπόμενης θεώρησης εισόδου. Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας προσέρχεται στα εξωτερικά σύνορα της χώρας μας και δεν διαθέτει την προβλεπόμενη θεώρηση εισόδου ή δεν πληροί κάποια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε βάρος του επιβάλλεται άρνηση εισόδου εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας» σημειώνεται στην απάντηση του Υπουργείου.
Σχετικά με την περίπτωση των υπηκόων Κοσόβου που δεν αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα, οι ελληνικές αρχές επιθέτουν αυτοκόλλητες θεωρήσεις εισόδου και σφραγίδες ελέγχου στα διαβατήρια με την υποσημείωση ότι η πράξη αυτή δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση.
Η απάντηση λοιπόν είναι αρκετά διαφωτιστική..
Στην περίπτωση των Κοσοβάρων το κράτος λειτούργησε με ταχύτητα ακόμη και τα μεσάνυχτα, ήλεγξε μία προς μία τις 19 περιπτώσεις και κρίνοντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία της Ηγουμενίτσας από την παρουσία τους προχώρησε στην έκδοση των θεωρήσεων.
Είναι σαφές πάντως ότι πρόκειται για μία πρακτική που δεν είναι κανόνας αλλά εξαίρεση.
Για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία εισήλθαν οι Κοσοβάροι από το Μαυρομάτι (Κατάλαβες Πιπίνα;) Για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία εισήλθαν οι Κοσοβάροι από το Μαυρομάτι (Κατάλαβες Πιπίνα;) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουλίου 27, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες