400.000€ στην Περιφέρεια Ηπείρου για έργα εντός του λιμένα Ηγουμενίτσας

400.000€ στην Περιφέρεια Ηπείρου για έργα εντός του λιμένα Ηγουμενίτσας


Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας με έδρα την Ηγουμενίτσα (ΚΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 3Η ΠΕΔΙΛΣ, Κλιμάκιο ειδικών Αποστολών, VTS) πρόκειται να μεταστεγαστούν σε κτίριο εντός Χ.Ζ.Λ Ηγουμενίτσας (κτίριο Τ2). Για την εύρυθμη λειτουργία τους απαιτούνται εργασίες διαμορφώσεων των εσωτερικών χώρων. 
Ειδικότερα, στο επίπεδο του ισογείου θα διαμορφωθούν οι υπάρχοντες χώροι προκειμένου να στεγαστούν οι χώροι Κράτησης και το Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ), οι οποίοι προβλέπουν ειδικές απαιτήσεις στο σχεδιασμό τους. 
Στο επίπεδο του ορόφου, θα τοποθετηθούν γραφειακοί χώροι, ενώ στο δώμα του κτιρίου θα κατασκευαστεί κατάλληλος χώρος για την λειτουργία του Γραφείου Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας( V.T.S.) Ηγουμενίτσας.

Κατόπιν συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών, η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός του κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», με  προϋπολογισμό τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €).

Στο πλαίσιο του έργου οι παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

ΙΣΟΓΕΙΟ
· Απομάκρυνση των υφιστάμενων θυρίδων-γκισέ (ελαφρών χωρισμάτων) που βρίσκονται περιμετρικά του εσωτερικού πρώην Τερματικού Σταθμού, προκειμένου να επιτευχθεί η διασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας στις αναδιαρρυθμίσεις και τυχόν μελλοντικές παρεμβάσεις.
· Νέες διαμορφώσεις με εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης για τη τοποθέτηση των χώρων Κράτησης, ΚΕΑ και λοιπών γραφειακών χώρων.
· Αντικατάσταση και αναπροσαρμογή διέλευσης Η/Μ Εγκαταστάσεων, χωρίς να επιβαρύνεται η αισθητική των χώρων.
· Διατήρηση των χώρων υγιεινής και των συστημάτων αποχέτευσης.

Α΄ΟΡΟΦΟΣ
· Χωροθέτηση απαιτούμενων γραφειακών χώρων χωρίς αλλαγές στην υπάρχουσα κατάσταση.
· Διατήρηση των υφιστάμενων χώρων υγιεινής και συστημάτων αποχέτευσης.
· Μελέτη και εγκατάσταση μεταλλικής κατασκευής εμβαδού Ε=28 τετραγωνικών μέτρων προκειμένου να εξυπηρετεί τη πλήρη λειτουργία του Γραφείου Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (V.T.S.) Ηγουμενίτσας.

400.000€ στην Περιφέρεια Ηπείρου για έργα εντός του λιμένα Ηγουμενίτσας 400.000€ στην Περιφέρεια Ηπείρου για έργα εντός του λιμένα Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 24, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες