Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ)


Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού Οικ. έτους 2023.
2. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων έτους 2023 – Α΄Κατανομή.
3. Ένταξη τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2023 .
4. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης .
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Φιλιατών».
7. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών”.
9. Έγκριση 3ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
11. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ. Π.Ε. ) του έργου ( Υποκατηγορία Α2 , ομάδα 3η & 8η , α/α/ 6,2 ): << Μετατόπιση της θέσης , επέκταση της θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης από 10 σε 20 στρ. , με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων καθώς και επικαιροποίηση των χερσαίων εγκαταστάσεων , στη θέση << ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΝΕΝΟΥΔΑ >> Λωρίδα Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών , εντός της ζώνης Α της Π.Ο.Α.Υ. Θεσπρωτίας , Π.Ε Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου.
12. Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ.<< Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. >>οικονομικού έτους 2023.
13. Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔΔ Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ., οικονομικού έτους 2023.
14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτηρίου κατόπιν αιτήματος του Λαογραφικού Μουσείου –Πολιτιστικού Συλλόγου Φοινικίου.
15. Απευθείας εκμίσθωση χώρων για την εγκατάσταση ιστών κεραιών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αναμετάδοση ασύρματου Internet.


Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 10, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες