Δικαιοσύνη και Διαφάνεια στην πολιτική των Δήμων | Γράφει η Έφη Λιοπιάρη

Δικαιοσύνη και Διαφάνεια στην πολιτική των Δήμων | Γράφει η Έφη Λιοπιάρη


Η πολιτική σε επίπεδο δήμων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της δημόσιας διακυβέρνησης που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών. 
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο έχουν αντίκτυπο σε θέματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι υποδομές και πολλά άλλα. 
Δύο σημαντικές αξίες που πρέπει να καθοδηγούν τους πολιτικούς στους δήμους είναι η δικαιοσύνη και η διαφάνεια.

Δικαιοσύνη στην πολιτική των Δήμων
Η δικαιοσύνη αποτελεί το θεμέλιο της πολιτικής δράσης. Σε επίπεδο δήμων, αυτό σημαίνει την ίση και αδιάκριτη μεταχείριση όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική ή εθνοτική τους καταγωγή. Οι αποφάσεις που παίρνονται πρέπει να βασίζονται σε δίκαιες διαδικασίες και να αντανακλούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες της πλειοψηφίας, πάντα με σεβασμό προς τις μειονότητες.
Η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη σκοπιμότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική διαδικασία γίνεται πιο διαφανής και οι πολίτες αισθάνονται πιο ενημερωμένοι και με ενεργό συμμετοχή.

Διαφάνεια στην πολιτική των Δήμων
Η διαφάνεια στην πολιτική αναφέρεται στην απουσία διαφθοράς, ανασφάλειας και προσωπικών συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η έλλειψή της μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αποφάσεις που λαμβάνονται, μειώνοντας την αξιοπιστία του δημοτικού συμβουλίου.
Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, απαιτείται η ύπαρξη αυστηρών κανόνων και διαδικασιών που θα περιορίζουν τη δυνατότητα παρείσφρησης προσωπικών συμφερόντων. Οι δημόσιοι λειτουργοί και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, αποφεύγοντας την ανάμιξη προσωπικών συμφερόντων στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Συμπερασματικά
Η δικαιοσύνη και η διαφάνεια αποτελούν βασικές αξίες που πρέπει να καθοδηγούν την πολιτική στους δήμους. Μόνο μέσα από μια διαφανή και δίκαιη διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δικαιοσύνης και της καθαρότητας στην πολιτική ζωή των δήμων.

Έφη Λιοπιάρη
Δικηγόρος
Υποψήφια δημοτική Σύμβουλος Ηγουμενίτσας
Δύναμη Προοπτικής
Υπ. Δήμαρχος Γιάννης Λώλος
Δικαιοσύνη και Διαφάνεια στην πολιτική των Δήμων | Γράφει η Έφη Λιοπιάρη Δικαιοσύνη και Διαφάνεια στην πολιτική των Δήμων | Γράφει η Έφη Λιοπιάρη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 17, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες