ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 30Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

                   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 30Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 30η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 2ο
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης Σεπτεμβρίου 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο
Παροχή εντολής και Πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (Τμήμα 1ο).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο
Διορισμός Δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Λώλου σε ποινική υπόθεση.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Επί αιτήσεως Κ. Μ. του Γ. για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωσή του λόγω πρόκλησης ζημιάς από αδέσποτα ζώα.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Αγίου Βλασίου Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Δριμίτσας Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Φασκομηλιάς Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Ηγουμενίτσας Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Κοινότητα Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Έγκριση του Πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου – γραφείων για τη στέγαση της υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Επί κοινής αιτήσεως Κωνσταντίνου ΜΗΤΣΗ του Ευαγγέλου & Χρήσου ΜΗΤΣΗ του Ευαγγέλου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους (αφορά την 1/2023 μεμονωμένη πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων στη Δ’ Ζώνη στο Ο.Τ. 9).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Επί αιτήσεως Βασιλικής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΜΩΚΟΥ του Δημητρίου για επανακαθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας στο Ο.Τ. 166 στη θέση «Βουνίστρα» Κοινότητας Πέρδικας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Επί αιτήσεως Πέτρου ΛΙΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του στην 3η Π.Ε..
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 30Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023   ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 30Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 27, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες