Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 29-12-2023

Συνεδριάζει η  Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 29-12-2023


Την Παρασκευή 29-12-2023 και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-10-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβων στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού 8 (Λούρος – Πολυστάφυλο) και στο Γοργόμυλο ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 1.380.000,00 € ΦΠΑ.

2. Έγκριση του από 27-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή της Εγνατίας Οδού», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση εκπόνησης των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών και ΗΜ) με υποβολή προτάσεων και εκθέσεων ελέγχου τήρησης Κανονισμών και Προδιαγραφών της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών για το Διοικητήριο Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια προκατασκευασμένης μεταλλικής γέφυρας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Π.Ε.», μέχρι την 30-04-2024.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών», αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 12-08-2024.

8. Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», προσωρινός μειοδότης του έργου «Έργα προσαγωγής – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 837.702,00 € με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας συνδετήριας οδού Ανηλίου – Χιονοδρομικού Κέντρου», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-04-2024.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Απομάκρυνση φερτών υλικών του ρέματος στην ευρύτερη περιοχή της Παναγίας Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης οδοποιίας και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδετήριας οδού με το οδικό δίκτυο του οικισμού Συρράκου (παροχή υπηρεσιών)».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων σταβλισμού και κατασκευής πρόχειρων κτηνοτροφικών καταλυμάτων (παροχή υπηρεσιών)».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά και ενσωμάτωση στο οδικό δίκτυο και κοινόχρηστους χώρους αυτούσιων αμμοχαλίκιων στην περιοχή του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδικού δικτύου στα όρια νομού με Θεσπρωτία (προμήθεια υλικών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης και βελτίωση δρόμου στον οικισμό Παναγία Διασέλου της ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας - Σαγιάδας», αναδόχου Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου, μέχρι την 16-11-2024.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τεχνικών και οχετών διαχείρισης όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου καθώς και απομάκρυνση φερτών υλικών και βλάστησης (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός φερτών υλικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ανηλίου και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης (παροχή υπηρεσιών)».

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 29-12-2023 Συνεδριάζει η  Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 29-12-2023 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 28, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες