Πρόσκληση σε έκτακτη - κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση σε έκτακτη - κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»
Ηγουμενίτσας 


Καλείστε να συμμετάσχετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30’, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:39167/2-6-2022–ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) έκτακτα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η): <<Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 102 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»>>, με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «PMGP A.E.» (διακριτικός τίτλος «PMGP RESORT AND WELLNESS»).

-Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής - Δήμαρχος.

· Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Την 29η Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκφραση της γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ο

Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η): <<Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 4*, δυναμικότητας 144 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου»>>, με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «PMGP A.E.» (διακριτικός τίτλος «PMGP RESORT AND WELLNESS»).

-Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής - Δήμαρχος.

· Αιτιολόγηση του κατεπείγοντος:

Την 29η Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την έκφραση της γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο.


 Οι Μ.Π.Ε. είναι πολυσέλιδες και βρίσκονται στο παρακάτω link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/hq6ldqdnxny8rej6atgyt/h?rlkey=jxon3u617ph5qkiosxl4ybsxz&dl=0

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ

Πρόσκληση σε έκτακτη - κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Ηγουμενίτσας Πρόσκληση σε έκτακτη - κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Φεβρουαρίου 26, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες