Επίδομα 400 ευρώ και εργασία για 14 μήνες σε δικαιούχους του Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Επίδομα 400 ευρώ και εργασία για 14 μήνες σε δικαιούχους του Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος


Νέο πρόγραμμα για την επανένταξή των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ύψους 151.666.000 ευρώ επεξεργάζεται η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.
Ειδικότερα σύμφωνα πρόκειται για δράση που αφορά 10.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και περιλαμβάνει κατάρτιση 80 ωρών και απασχόληση 14 μηνών.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα και η κατάρτιση του θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2024.

Αναλυτικότερα το έργο:
αφορά στην κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων
εστιάζει στην κατάρτιση και απασχόληση των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου
αναβαθμίζει τις δεξιότητες με 80 ώρες κατάρτισης
βρίσκει εργασία για 14 μήνες στους δικαιούχους του ΕΕΕ.

<Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ.
Ο ωφελούμενος θα υπογραφεί αρχικά ένα πρώτο συμφωνητικό με την επιχείρηση, στη συνέχεια θα προχωράει στην κατάρτιση και με την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα υπογράφεται σύμβαση των 14 μηνών.

Ουσιαστικά η επιχείρηση θα επιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωρήσει στην πρόσληψη του ανέργου.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για 80 ώρες κατάρτισης θα λάβει 400 ευρώ.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, αφαιρουμένων τυχόν απουσιών.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Ο ωφελούμενος διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισης ακυρώνεται αν το training voucher δεν ενεργοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, αν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση, αν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση και αν υποβάλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

Οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Σε περίπτωση αποτυχίας χορηγείται «Βεβαίωση συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών.

Στο πλαίσιο αυτό θα προκηρυχθεί ανάλογο πρόγραμμα και για την κοινωνική επανένταξη 477 Ρομά ύψους 2.880.225 ευρώ.

Η διαφορά με την προηγούμενη δράση είναι ότι οι ώρες κατάρτισης φτάνουν τις 145 άρα θα λάβουν 725 ευρώ και η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 6 μήνες.
Επίδομα 400 ευρώ και εργασία για 14 μήνες σε δικαιούχους του Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος Επίδομα 400 ευρώ και εργασία για 14 μήνες σε δικαιούχους του Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 15, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες