Το νέο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σουλίου

Το νέο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σουλίου


Το νέο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Σουλίου, συστάθηκε μετά απο αποφαση του Δημάρχου Σουλίου, ως εξης:
Ντάνης Αθανάσιος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος.
Χρήστου Δημήτριο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, αναπληρώνει τον Προεδρο σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος
Παππά Γρηγόριο, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Σουλίου με αναπληρώτρια την Μπουσταντζή Αντιγόνη αναπληρώτρια προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουλιου.
Μπαλατσό Ευάγγελο Πύραρχος Διοικητή ΔΙ.Π.Υ.Ν Θεσπρωτίας με αναπληρωτή τον Ανπχο Πανταζή Ευάγγελο Διοικητή Π.Υ Ηγουμενίτσας.
Πέτσιο Βασίλειο, Προϊστάμενο Π.Κ Παραμυθιάς.
Μαρκουτσάκη Μάρκο Αστυνόμο Α Διοικητή Α.Τ Παραμυθιάς με αναπληρωτή τον Κολέτση Στυλιανό Υπαστυνόμο Β.
Καρρά Ιωάννη Ανχη (ΠΖ) με αναπληρωτή τον Τχη (ΠΖ) Νικόλαο Πουρνάρα.
Τζομάκα Μιχαήλ Ιατρό Γενικής Ιατρικής Κ.Υ Παραμυθιάς με αναπληρωτή τον Λύγκα Γεώργιο Ιατρό Γενικής Ιατρικής.
Τσοβίλη Μηχαήλ Ιατρό Δ/ντή Ε.Κ.Α.Β 7ης Περιφέρειας με αναπληρωτή τον Ντάρα Αλέξανδρο,-Διασώστη -Πλήρωμα ασθενοφόρου.
Σουλτάνα Γιαννακοπούλου Δασολόγο Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας με αναπληρωτή τον Παπαδημητρίου Γεώργιο Δασολόγο.

Το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Σουλίου. έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Κατευθύνει, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.
Συνάπτει με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.
Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.

Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Το νέο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σουλίου Το νέο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Μαρτίου 09, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες