Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Μάϊου 2024

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Μάϊου 2024
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί , ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στις 20 Μαϊου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 2ο
 Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ’ αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και κανονισμού λειτουργίας

ΘΕΜΑ 3ο 
Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

ΘΕΜΑ 4ο 
Xορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης Υπηρεσίας: «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 5ο 
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 6ο 
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 7ο 
Περί διαγραφής οφειλής Κ.Ο. Κ ,λόγω παραγραφής

ΘΕΜΑ 8ο 
Περί διαγραφής οφειλής, λόγω προσαυξήσεων

ΘΕΜΑ 9ο 
 Συμπλήρωση της αριθ. 171/2022 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής ( Περί παροχής εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας)


Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Δ.Ε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Z. ΝΤΑΝΗΣ
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Μάϊου 2024 Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Μάϊου 2024 Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 17, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες