Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα


Καλείστε στην 12η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ. 3), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος, Ιφιγένεια Κώτσια - Αναπλ. Προϊσταμένη.

Θέμα 2ο
Αντικατάσταση πληρεξουσίου Δικηγόρου και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε νέο πληρεξούσιο Δικηγόρο.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος - Αικ. Διαμάντη - Νομ. Σύμβουλος.

Θέμα 3ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο
Έγκριση της 1ης τροποποίησης μελέτης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο
Σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων» τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ : τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€), ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.064,52€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού 1.935,48€ ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών στην Παραλία Δρέπανο – Μακριγιάλι, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο
Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση Οικίσκου – Αναψυκτηρίου στη θέση «Καραβοστάσι» της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο
Επιστροφή ποσού 2.486,40 ευρώ στον κ. Γ. Μ. του Γ.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών “Α.Π.Ε.” (σε ισοζύγιο) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών “Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.” του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο
Χορήγηση ή μη πεζοδιάβασης με όλες τις προδιαγραφές επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 146 στην πόλη της Ηγουμενίτσας μετά από αίτηση του κ. Π. Λ. του Α. και της Ο.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο
Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης Ι.Χ. για ΑΜΕΑ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 130-132 μόνο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από «07:00-15:00»)
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης έμπροσθεν στο κτήριο στην οδό Γ. Βασιλάκου 15 όπου στεγάζονται τα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο μάρκας FIAT BRAVA 1.4 SX με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ3149.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο
Παραχώρηση ή μη θέσεων στάθμευσης επί της οδού Σελλών για στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων της εταιρίας με την επωνυμία DS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο
Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης φόρτωσης /εκφόρτωσης στην οδό Αγίων Αποστόλων 39-41 στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο
Γνωμοδότηση επί του αρ. πρωτ. 12621/04-06-2024 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης & Τουρισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορά δημοπράτηση Κοινόχρηστου Δημοτικού Χώρου στη θέση πλατάνια της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας για τοποθέτηση λειτουργίας Λούνα Πάρκ.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμίσθωση θέσεων μετά από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας (Πλαταριά – Σύβοτα) στις παραλίες που διαχειρίζεται ο Δήμος βάση του Ν.5048/2023.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμίσθωση θέσεων μετά από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη δυο (2) θέσεων καντινών και δυο (2) θέσεων στην Παραλία Δρέπανο – Μακριγιάλι για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων βάση του Ν.5048/2023.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 18ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος – Αντιδήμαρχος.
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας με 18 θέματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 06, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες