Τι μισθό λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές

Τι μισθό λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές


Οι ευρωβουλευτές (Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΜΕΚ) λαμβάνουν βασικό μηνιαίο μισθό 8.020,53 ευρώ προ φόρων, που αντιστοιχεί στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μετά την παρακράτηση του φόρου της ΕΕ και της συνεισφοράς για ασφάλιση ατυχημάτων, ο καθαρός μισθός τους είναι περίπου 6.250,37 ευρώ. Σε ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλονται και επιπλέον εθνικοί φόροι​​.
Επιπλέον του βασικού μισθού, οι ευρωβουλευτές δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα που παρίστανται στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, η οποία ανέρχεται στα 304 ευρώ. Αυτή η αποζημίωση καλύπτει έξοδα διαμονής, μεταφοράς και διατροφής στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές μπορούν να διεκδικήσουν αυτή την αποζημίωση για περίπου 16 ημέρες τον μήνα, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν έως και 4.864 ευρώ επιπλέον τον μήνα​.
Επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα γενικών εξόδων 4.299 ευρώ για να καλύπτουν τα έξοδα του γραφείου τους, όπως ενοίκιο, τηλεφωνικούς λογαριασμούς και συντήρηση ιστοσελίδας. Αυτό το επίδομα μπορεί να διατηρηθεί στο τέλος του μήνα, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως.
Τέλος, οι ευρωβουλευτές δικαιούνται αποζημίωση ταξιδίων, η οποία καλύπτει τα πραγματικά έξοδα ταξιδιού μεταξύ της χώρας τους και των Βρυξελλών ή του Στρασβούργου, καθώς και επιπλέον αποζημιώσεις για τα έξοδα ταξιδίου που συνδέονται με την απόσταση και τη διάρκεια του ταξιδιού.
Συνολικά, οι ευρωβουλευτές μπορούν να λάβουν σημαντικά υψηλότερο καθαρό εισόδημα από τον βασικό μισθό τους, λόγω των επιπλέον επιδομάτων και αποζημιώσεων που δικαιούνται.
Τι μισθό λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές Τι μισθό λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουνίου 10, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες