Η δικαίωση Πάσχου αποκαλύπτει σοβαρές ευθύνες στη ΔΕΥΑΗ και τον Δήμο Ηγουμενίτσας

Η δικαίωση Πάσχου αποκαλύπτει σοβαρές ευθύνες στη ΔΕΥΑΗ και τον Δήμο Ηγουμενίτσας


H πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία δικαιώθηκε (προσωρινά) ο δημοτικός σύμβουλος Ηγουμενίτσας κ. Αλέκος Πάσχος, έφερε στο φως σοβαρές ευθύνες και παραλείψεις στη ΔΕΥΑΗ και στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η υπόθεση του κ. Πάσχου Αλέξανδρου, αποκαλύπτει διοικητικά λάθη και ελλείψεις που δεν μπορούν να παραβλεφθούν.
Υπενθυμίζουμε πως με την απόφαση αυτή, ο κ. Πάσχος δικαιώνεται και επανέρχεται ως δημοτικός σύμβουλος.

Τα Κρίσιμα Λάθη, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης:
  • Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου δεν κατάφεραν να παρέχουν σαφή και ακριβή στοιχεία για τις οφειλές του κ. Πάσχου. Οι πληροφορίες που δόθηκαν ήταν αντιφατικές και ασαφείς, δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με την ύπαρξη και το ύψος των οφειλών. Αυτή η έλλειψη σαφήνειας δείχνει είτε ανικανότητα είτε αμέλεια από τις αρμόδιες αρχές.
  • Η ενημέρωση του κ. Πάσχου σχετικά με τις οφειλές του ήταν ελλιπής και ασαφής. Η ΔΕΥΑΗ και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου απέτυχαν να παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, κάτι που τον οδήγησε σε αδιέξοδο και, τελικά, στην αναζήτηση δικαστικής προστασίας.
  • Η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου ήταν εμφανής. Οι υπηρεσίες δεν κατάφεραν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την τακτοποίηση των οφειλών και την ταμειακή βεβαίωση αυτών, οδηγώντας σε ανακολουθίες και προβλήματα στη διαδικασία.
  • Οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΗ και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου υπέγραψαν και εξέδωσαν έγγραφα χωρίς να γίνει πλήρης έλεγχος των δεδομένων. Τα έγγραφα αυτά, γεμάτα ανακρίβειες και λάθη, οδήγησαν στην ακύρωση της απόφασης για την έκπτωση του κ. Πάσχου από το αξίωμά του. Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ, κ. Γεωργόπουλος, φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης, καθώς η εποπτεία και η διαχείριση των οφειλών ήταν κάτω από την αρμοδιότητά του.

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα, οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα έπρεπε να ακολουθήσουν ορισμένες διαδικασίες:
  • Πριν την υπογραφή και έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου, έπρεπε να γίνεται ενδελεχής έλεγχος των δεδομένων για την ακρίβεια και την πληρότητά τους. 
  • Η ενημέρωση των οφειλετών, όπως ο κ. Πάσχος, έπρεπε να γίνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν τις ακριβείς οφειλές τους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την τακτοποίησή τους. 
  • Η συνεργασία μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου είναι απαραίτητη για την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων και την αποτελεσματική είσπραξη των οφειλών. 
  • Οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΗ και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου έπρεπε να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε έγγραφο υπογράφουν και εκδίδουν έχει περάσει από πλήρη και λεπτομερή έλεγχο.

Η δικαστική απόφαση που δικαίωσε τον κ. Πάσχο Αλέξανδρο και τον επανέφερε στο αξίωμά του ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ηγουμενίτσας αναδεικνύει όπως προαναφέραμε τα σοβαρά διοικητικά προβλήματα και τις ελλείψεις στη ΔΕΥΑΗ και τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.
Η υπόθεση αυτή δεν αφορά την αποκατάσταση ενός μόνο  ατόμου, αλλά φωτίζει τις αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης των δημόσιων υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ και του Δήμου Ηγουμενίτσας απέτυχαν να παράσχουν σαφή και ακριβή στοιχεία για τις οφειλές του κ. Πάσχου (και όχι μόνο), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανακρίβειες και σύγχυση. 
Η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών οδήγησε σε διοικητικά λάθη που τελικά έθεσαν σε κίνδυνο την αξιοπιστία των δημόσιων αρχών και εξέθεσαν πολιτικά και επαγγελματικά τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν.
Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, χρειάζονται αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου και μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους αρμόδιους. 
Η διαφάνεια και η ακεραιότητα πρέπει να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι κάθε δημόσιας υπηρεσίας, και η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση και αυστηρό έλεγχο σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης.

Η δικαίωση Πάσχου αποκαλύπτει σοβαρές ευθύνες στη ΔΕΥΑΗ και τον Δήμο Ηγουμενίτσας Η δικαίωση Πάσχου αποκαλύπτει σοβαρές ευθύνες στη ΔΕΥΑΗ και τον Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουλίου 04, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-ups

Σελίδες