Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή Σουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή ΣουλίουΣυνεδριάζει την Τετάρτη, η Δημοτική Eπιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 10 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 2ο Σύνταξη Έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 3ο Κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου, για το διδακτικό έτος 2024-2025

ΘΕΜΑ 4ο Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Μαρτίου 2024

ΘΕΜΑ 8ο Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ

ΘΕΜΑ 9ο Αποδοχή χορηγιών – δωρεών

ΘΕΜΑ 10ο Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024
Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 05, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες