Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Σουλίου

Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Σουλίου

 
 
Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σουλίου της περιόδου 2015-2019, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 195/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Σουλίου, στο πλαίσιο της σχετικής Νομοθεσίας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής για την περιοχή τους, επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2015 – 2019.

Με την συγκεκριμένη διαδικασία ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς: να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2019, καθώς και να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Μπορείτε να αποστείλετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@paramythia.gr με την ένδειξη “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σουλίου” ή σε έντυπη μορφή να κατατεθούν στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και 29η Οκτωβρίου 2015 (ημερομηνία λήξης Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης).

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο τηλ. 2666360132 με τον υπάλληλο του Δήμου κ. Μαραζόπουλο Αθ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου.

Κατεβάστε το επιχειρησιακό σχέδιο από εδω
Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Σουλίου Σε διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 19, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες