Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2015. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τέλους αφαιρεθέντων τραπεζοκαθισμάτων και ...

αντικειμένων. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Εκμίσθωση ακινήτου στις εργατικές κατοικίες Νέας Σελεύκειας για χρήση καταστήματος. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2014. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου και τεχνικών στη θέση ΣΟΛΟ της Τ.Κ. Καστρίου». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής του υποέργου της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Ηγουμενίτσας» με τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της ΔΚ Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας» του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση προαύλιου χώρου στο 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση της με αριθμ. 86/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας» περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού Β’ Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Μεταβίβαση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Νοέμβριο 2015, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 19, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες