Καταγραφή των ανεκμετάλλευτων ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται στη Θεσπρωτία, καθώς και των ακινήτων που μισθώνει στους ιδιώτες ή που οι ιδιώτες μισθώνουν στο Δημόσιο, ζήτησε ο Μάριος Κάτσης.

Καταγραφή των ανεκμετάλλευτων ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται στη Θεσπρωτία, καθώς και των ακινήτων που μισθώνει στους ιδιώτες ή που οι ιδιώτες μισθώνουν στο Δημόσιο, ζήτησε ο Μάριος Κάτσης.


Σε αίτηση κατάθεσης εγγράφων προχώρησε ο Βουλευτής Μάριος Κάτσης προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών με θέμα τα ακίνητα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και ακίνητα δημοσίου στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας.

Η χαρτογράφηση των ακινήτων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και είναι ανεκμετάλλευτα, καθώς και των ακινήτων που μισθώνει στους ιδιώτες ή που οι ιδιώτες μισθώνουν στο Δημόσιο, είναι απαραίτητη για την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων, τον τερματισμό του φαινομένου της κατασπατάλησης Δημοσίου χρήματος και της εξάλειψης κάθε εστίας διαφθοράς εάν και όπου αυτή υπάρχει.

Η καταγραφή αυτή, εντάσσεται στην κατεύθυνση της κυβέρνησης για πλήρη διαφάνεια, εύρυθμη λειτουργία του κράτους και απόλυτο σεβασμό στα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη.

Ακολουθεί η αίτηση κατάθεσης εγγράφων:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Ακίνητα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και ακίνητα δημοσίου στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας»

Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Σώμα:

1) Τα στοιχεία (ιδιοκτήτης, πλήθος ορόφων, εμβαδόν κύριων και βοηθητικών χώρων) των ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Υπουργείων, Νομικών Προσώπων, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας, Δήμων, Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νοσοκομείου, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας.

2) Τα στοιχεία των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που μισθώνει το Δημόσιο, από φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, για τη στέγαση των υπηρεσιών του που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας.

3) Τα στοιχεία (πλήθος ορόφων, εμβαδόν κύριων και βοηθητικών χώρων) των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας και είναι ανεκμετάλλευτα.

4) Τα στοιχεία (πλήθος ορόφων, εμβαδόν κύριων και βοηθητικών χώρων), το ύψος του μισθώματος και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης μίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, και εκμισθώνονται από το Δημόσιο σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις.

Ο αιτών Βουλευτής
Κάτσης Μάριος
Καταγραφή των ανεκμετάλλευτων ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται στη Θεσπρωτία, καθώς και των ακινήτων που μισθώνει στους ιδιώτες ή που οι ιδιώτες μισθώνουν στο Δημόσιο, ζήτησε ο Μάριος Κάτσης. Καταγραφή των ανεκμετάλλευτων ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται στη Θεσπρωτία, καθώς και των ακινήτων που μισθώνει στους ιδιώτες ή που οι ιδιώτες μισθώνουν στο Δημόσιο, ζήτησε ο Μάριος Κάτσης. Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 19, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες