Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο

Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 ( ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α ) άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν 4264/14 σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.

Το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προσδιορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.

Επίσης, με το άρθρο 27 του Ν 4264/14 ορίζονται τα εξής:

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

α) Των Δημοτικών και λαϊκών αγορών και

β)Περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και από εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι μεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή ο Δήμος άμεσα προτίθεται να διαμορφώσει περί αυτού πρόταση, παρακαλούμε μέχρι 15-11-2014 παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν είτε με το γραφείο καταστημάτων (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, Σουλίου 3, ή στο τηλέφωνο 2665361265) είτε με τις κατά τόπους Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες.

Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο Δήμος Ηγουμενίτσας: Γνωστοποίηση στοιχείων που αφορούν το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 09, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες