ΦΙΛΙΑΤΕΣ: ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ


ΦΙΛΙΑΤΕΣ: ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
1) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2) ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
3) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Των παρακάτω υπογραφόντων μελών του Δημοτικού Συνδυασμού : « ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ » ΚΑΤΑ

Του ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία : « ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ » , με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών , όπως εκπροσωπείται νόμιμα .

Σχετικά με την λειτουργία του Προέδρου και των μελών της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, ως μέλη του Δημοτικού Συνδυασμού και αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Φιλιατών, υπογράφοντες την παρούσα, έχουμε να σας αναφέρουμε και να σας καταγγείλουμε τα εξής:

Στο Νομικό πρόσωπο του Δήμου Φιλιατών με την επωνυμία ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ διενεργήθηκε Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) τον μήνα Ιούνιο του 2015 μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ σχετικά με την διερεύνηση της διάπραξης πειθαρχικών και κατ επέκταση και ποινικών αδικημάτων αναφορικά με κλοπές τροφίμων που παρατηρήθηκαν στον Παιδικό Σταθμό Φιλιατών. Το πόρισμα της παραπάνω ΕΔΕ καταλογίζει ευθύνες σε συγκεκριμένη υπάλληλο του Παιδικού Σταθμού Φιλιατών. 
Παρά το γεγονός όμως ότι το πόρισμα καταλογίζει ευθύνες σε συγκεκριμένη υπάλληλο, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ και τα μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ενεργώντας καθ υπέρβαση εξουσίας, καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και παράβαση καθήκοντος συνεδρίασαν και έλαβαν απόφαση (με αριθμό: 32/2015) με την οποία επέβαλαν την ποινή της έγγραφης επίπληξης σε δύο άλλες υπαλλήλους του Παιδικού Σταθμού και όχι στην συγκεκριμένη υπάλληλο που καταλογίζει το πόρισμα της ΕΔΕ.

Ειδικότερα: Με την με αριθμό 32/2015 απόφαση του ΔΣ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ομόφωνα επιβλήθηκε ποινή έγγραφης επίπληξης σε δύο υπαλλήλους του ΝΠΔΔ στις κυρίες Δ. Λ. και Β. Γ. εναντίον των οποίων το πόρισμα της ΕΔΕ δεν καταλογίζει ευθύνες . Αντιθέτως σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ θάπρεπε να επιβληθεί ποινή αποκλειστικά και μόνο στην κα Σ. Σ. αφού μόνο σε αυτή καταλογίζει ευθύνες το πόρισμα της ΕΔΕ.

Επιπλέον η παραπάνω απόφαση του ΔΣ πάσχει ακυρότητας λόγω νομικών πλημμελειών της αφού το ΔΣ δεν συγκλήθηκε νόμιμα ( δεν επιδόθηκε πρόσκληση του Προέδρου ) δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ συνεδρίαση στις 20 -8 -2015 και δεν ήταν ομόφωνη όπως αρχικά διατυπώθηκε στο σώμα της αφού μειοψήφησαν οι εξ ημών Σύμβουλοι Σπυρίδων Μπότος, Καψάλης Δημήτριος, Γκουρούσης Νικόλαος και Στεργίου Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος) οι οποίοι κατέγραψαν την μειοψηφία τους λέγοντας ότι μόνο στην κα Σ. Σ. πρέπει να επιβληθεί η έγγραφη επίπληξη όπως αναφέρει το πόρισμα της ΕΔΕ. 
Το πρακτικό επίσης της συνεδρίασης του ΔΣ όπως διατυπώθηκε αρχικά δεν φέρει υπογραφές αφού δεν υπογράφηκε ποτέ από τους συμβούλους – μέλη μας που εκπροσωπούν την παράταξη στο ΔΣ δηλαδή των κυρίων Σπυρίδωνα Μπότου και Σπυρίδωνα Φερεντίνου. Στη συνέχεια εκδόθηκε σε « ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ » η ίδια απόφαση 36/2015 της 20.8.2015 που φέρει απόντα τον κ. Σπυρίδωνα Φερεντίνο και με την οποία αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η επιβολή της παραπάνω πειθαρχικής ποινής στις δύο ( 2 ) άλλες υπαλλήλους. 
Επίσης καταγγέλουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση των εκπροσώπων του Συνδυασμού μας στο ΔΣ ητοι των κυρίων Μπότου Σπυρίδωνα και Φερεντίνου Σπυρίδωνα αλλά και άλλων μελών του ΔΣ , δεν τηρείται από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και την συνεδρίαση αυτή της 20.8.2015 βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ και φυσικά κανείς δεν υπογράφει πουθενά και δεν καταγράφεται τίποτε από όλα όσα θα ειπωθούν και από την διατύπωση των απόψεων των μελών του ΔΣ σε όλες τις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού από τότε που συγκροτήθηκε σε σώμα μέχρι σήμερα. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω παραλείψεων της Διοίκησης του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ είναι να πάσχουν ακυρότητας όλες οι αποφάσεις του ΔΣ που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, να γράφονται οι αποφάσεις κατά το δοκούν και με βάση τα συμφέροντα των μελών της πλειοψηφίας του ΔΣ, ενεργώντας συνειδητά πολλές φορές παραποίηση των θέσεων και των απόψεων των εκπροσώπων μας μελών στο ΔΣ και των θέσεων της παράταξής μας, παραβιάζοντας ευθέως τους κανόνες της Χρηστής Διοίκησης και διαπράττοντας σωρεία πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Διαπιστώνουμε με λύπη μας, με αφορμή την παραπάνω απόφαση και το καταγγέλουμε, ότι τα μέλη της πλειοψηφίας του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ενεργούν αυθαίρετα, κατά το δοκούν, κατά παράβαση καθήκοντος, κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας που τους παρέχει ο νόμος και προβαίνοντας κατάφωρα σε παράβαση καθήκοντος και ευθεία παραβίαση διατάξεων και του Ποινικού κώδικα αναφορικά με την διάπραξη ποινικών αδικημάτων κατά την υπηρεσία.

Επειδή θεωρούμε ότι η παράνομη λειτουργία του ΔΣ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ εκπορεύεται από τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του Προέδρου και των μελών της πλειοψηφίας που ενεργούν ιδίω δικαίω και αυθαιρετούν, διαπράττοντας όχι μόνο πειθαρχικά παραπτώματα αλλά και ποινικά αδικήματα για τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Κατά το μέρος της ευθύνης, της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας του καθενός από εσάς να προβείτε στις κατά νόμο ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον Πρόεδρο και τα μέλη της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΝΠΔΔ του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ του Δήμου Φιλιατών και να ελεγχθούν για την διάπραξη σοβαρών πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων περί την υπηρεσία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΕΣ

Υπογραφές
ΠΑΠΠΑΣ Μηνάς
ΒΛΑΧΟΣ Παρασκευάς
ΜΠΟΤΟΣ Σπυρίδων
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Παναγιώτης
ΜΠΕΡΑΤΗΣ Γεώργιος
ΛΕΝΗΣ Φίλιππος
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Σπυρίδων
ΚΟΛΙΟΜΙΧΟΣ Σπυρίδων 


ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ


ΦΙΛΙΑΤΕΣ: ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ΦΙΛΙΑΤΕΣ: ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 14, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες