Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 09 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄ , για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προυπ/σμού οικ. έτους 2015.

2.Εισήγηση Ο.Ε για Τροποποίηση των συντελεστών των τελών καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ηλεκτροφωτισμού.

3.Εισήγηση Ο.Ε για επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων και άλλων δικαιωμάτων.

4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων.

5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

6.Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων».

7.Διάθεση πιστώσεων.

8.Ορισμός δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση αιρετών του Δήμου Σουλίου.
Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Δεκεμβρίου 07, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες