Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς τον Υπουργό Εργασίας
ΘΕΜΑ: "Αίτημα παρέμβασης για την διόρθωση αναντιστοιχίας εγκυκλίου του ΟΑΕΕ με την κείμενη νομοθεσία για τις ΙΚΕ".


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας για την αναντιστοιχία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ν. 4072/2012 και της εσωτερικής εγκυκλίου του ΟΑΕΕ υπ αριθμ. 40 και του από 21.10.2013 εγγράφου του.

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (IKE).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται μόνο οι διαχειριστές της IKE και ο μοναδικός εταίρος στις μονοπρόσωπες ΙΚΕ». Οι λοιποί εταίροι υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Ο ΟΑΕΕ ιιε την εσωτερική εγκύκλιο του υπ' αριθμό 40 και έγγραφο της 21/10/2013, με ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση - αποσαφήνιση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα», αναφέρει στην παράγραφο 1.1 τα κάτωθι:

1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε όλη την Επικράτεια υπάγονται:

1.1. Τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.

Με την αναφορά «Τα μέλη των εταιρειών οποιασδήποτε μορφής» παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου 4072/2012 για την ίδρυση & λειτουργία της IKE, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την μορφή εταιρείας ως μεριδιούχοι (οι διαχειριστές ούτως ή άλλως υποχρεούνται) έχουν βρεθεί υποχρεούμενοι να καταβάλλουν εισφορές στον ΟΑΕΕ, ενώ έχουν το δικαίωμα της προαιρετικής επιλογής. Πολλοί δε από αυτούς σήμερα πιθανόν να είναι και οφειλέτες στα ΚΕΑΟ πράγμα εντελώς παράνομο και παράλογο.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επειδή θεωρούμε ότι οι εσωτερικές εγκύκλιοι του ΟΑΕΕ δεν επιτρέπεται να εκδίδονται παραβιάζοντας την υπάρχουσα Εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή (στην συγκεκριμένη περίπτωση) νομοθεσία, παρακαλούμε να παρέμβετε ώστε να καταργηθεί η άστοχη διάταξη της εν λόγω εγκυκλίου ή να αντικατασταθεί με σαφή αναφορά στις μορφές εταιρειών που εμπίπτουν στην υποχρεωτική ασφάλιση των εταίρων τους.

Επίσης, θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξει αναδρομική εφαρμογή της κατάργησης της διάταξης ώστε οφειλέτες ή υπόχρεοι άμεσα να αποκατασταθούν.

Σας ευχαριστούμε κε των προτέρων για την συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος
Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς τον Υπουργό Εργασίας Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς τον Υπουργό Εργασίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Οκτωβρίου 17, 2016 Rating: 5

Σελίδες