ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΤΤην άρση της υποθήκης στεγαστικών δανείων που έχουν δοθεί σε δημόσιους υπαλλήλους από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τους δανειολήπτες δανείων από την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη περί απαλλαγής των δανειοληπτών του Δημοσίου από την καταβολή δικαιωμάτων και τελών για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων του πρώην ΤΤ. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία άρσης υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο»

Το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέγραφε για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούσε σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. υποθήκη η οποία απαλλασσόταν από κάθε σχετικό τέλος και δικαίωμα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2322/1995, για την εξάλειψη, τον περιορισμό και τη διαγραφή της υφιστάμενης υποθήκης δεν απαιτούταν συμβολαιογραφική πράξη αλλά απλή μονομερής αίτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προς τον οικείο Υποθηκοφύλακα ή Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου με κάθε απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα.

Μετά την συγχώνευση και απορρόφηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από την Τράπεζα Eurobank Ergasias στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία δεν εφαρμόζεται η διάταξη περί απαλλαγής και απαιτείται από χιλιάδες δανειολήπτες του Δημοσίου να καταβάλουν τα σχετικά δικαιώματα για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων. Πολλοί από αυτούς, σήμερα συνταξιούχοι, αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δικηγορικών αμοιβών.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης των δανειοληπτών και ελάφρυνσης των οικονομικώς ασθενέστερων δανειοδοτηθέντων επιβάλλεται η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης αντίστοιχης με αυτής που ψηφίστηκε και ισχύει για τους δανειολήπτες της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος με το άρθρο 29 του Ν. 4141/2013. Σύμφωνα με αυτή, η άρση υφιστάμενων υποθηκών για στεγαστικά δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι εφικτή μόνο με απλή και μονομερή αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ προς τον οικείο Υποθηκοφύλακα ή τον Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να καταθέσει τροπολογία νόμου με την οποία τα ισχύοντα για την εξάλειψη, τον περιορισμό και τη μεταφορά των υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί σε δημοσίους υπαλλήλους από την πρώην Αγροτική Τράπεζα θα ισχύουν και για τα αντίστοιχα στεγαστικά δάνεια από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.


 
ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΤ ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΤ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 29, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες