• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου της Κυβέρνησης που υποχρεώνει τους δήμους να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
  2. Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί κατά τα παρελθόντα έτη σε εργαζόμενους του Δήμου Φιλιατών.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 126/2017 απόφαση Δ.Σ.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad