10 προσλήψεις στο Δήμο Σουλίου


Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 25/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη κατεπείγουσων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
  • 6 ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου)
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας-JCB
  • 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 16 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή, μέχρι και 29-03-2018, ημέρα Πέμπτη. (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου :2666360100-2666360132)


 
10 προσλήψεις στο Δήμο Σουλίου 10 προσλήψεις στο Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Μαρτίου 17, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες