ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


Την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που εκκρεμούν σχετικά με την εφαρμογή νόμου του 2014 για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ερωτά επίσης αν το Υπουργείο κρίνει σκόπιμο να δώσει παράταση για την προσαρμογή στις διατάξεις του νόμου των μονάδων που έχουν υποβάλει αίτηση η οποία εκκρεμεί. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 4282/2014 για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

Με το άρθρο 26 του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» ορίζεται η έκδοση σειράς εκτελεστικών αποφάσεων - Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ) καθώς και η ρύθμιση της διαδικασίας σύγκλησης, λήψης αποφάσεων και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών το οποίο μεταξύ άλλων γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΠΑΥ. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την ψήφιση του ν. 4282/2014 δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση εκτελεστικών αποφάσεων όπως οι παραπάνω, καθιστώντας τον νόμο κατά σημαντικό μέρος ανεφάρμοστο, ιδιαίτερα δε του αναπτυξιακού σκέλος του που αφορά το ΕΠΑΥ.

Επίσης, με το άρθρο 27 του ιδίου νόμου δόθηκε προθεσμία δύο ετών για την προσαρμογή στις διατάξεις του των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούσαν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά την έναρξη ισχύος του, τον Αύγουστο του 2014. Με το άρθρο 14 του ν. 4492/2017 η προθεσμία αυτή παρατάθηκε κατά δύο επιπλέον έτη, έως τις 29 Αυγούστου 2018, χωρίς ωστόσο επί του παρόντος να έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή όλων των μη αδειοδοτημένων μονάδων. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται από φορείς του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας κυρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας , για την ολοκλήρωση των οποίων απατιούνται αθροιστικά από 2 έως 2,5 χρόνια.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση των υπολειπόμενων εκτελεστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 4282/2014 και, αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα,
Ποιος είναι ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και αν κρίνεται σκόπιμο να δοθεί παράταση για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4282/2014 των μονάδων οι οποίες κατά την 29 Αυγούστου 2018 είχαν υποβάλει αίτηση.


 
ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Οκτωβρίου 03, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες