1.300 προσλήψεις εποχικών στην Πυροσβεστική

1.300 προσλήψεις εποχικών στην Πυροσβεστική


Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 1300 ατόμων ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό προχώρησε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι εποχικοί θα εργαστούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Πέμπτη 02-04-2020 μέχρι και ημέρα Παρασκευή 10-04-2020, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. του Παραρτήματος Β΄ της προκήρυξης, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά, από όλες τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όπου κοινοποιείται η ανωτέρω Προκήρυξη, από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) καθώς και από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/ Τμ. Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης & Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στο τηλ. 213215 7695. 

Η προκήρυξη και όλα τα δικαιολογητικά εδώ
1.300 προσλήψεις εποχικών στην Πυροσβεστική 1.300 προσλήψεις εποχικών στην Πυροσβεστική Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαρτίου 31, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες