Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 19:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση - δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη εργαζομένων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2022.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Εξέταση αιτήματος Προέδρου του Ιδρύματος «Ηλία Ι. Σάρρα» κ. Ιωάννη Η. Σάρρα και λήψη σχετικής απόφασης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Κατ’ εξαίρεση διάθεση οχημάτων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Παροχή γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργου, με ονομασία «ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ», συνολικής ισχύος 50 MW, στη θέση «Μουντζούρα» Κοινότητας Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας και στην Κοινότητα Αμπελιάς της ΔΕ Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.
-Εισηγήτρια: Τσώτου-Νικολάου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
-Εισηγήτρια: Τσώτου-Νικολάου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εμβαδού 1.266,36 τ.μ. του αγροκτήματος Συβότων, για κοινωνικό σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β του Ν.4061/2012.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Κήρυξη έκπτωτου του Τζίμα Σπυρίδωνα και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της εκμίσθωσης έκτασης δημοτικής έκτασης εμβαδού Ε=5.987,42τ.μ. από το με αριθμό διανομής 425 τεμάχιο Αγροκτήματος Πλαταριάς έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς της Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, για ανέγερση Σταβλικών Εγκαταστάσεων, λόγω μη σύναψης και υπογραφής συμβολαιογραφικού συμφωνητικού.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Κατ’ αρχήν απόφαση επί της αιτήσεως της “Καραφέρη Μαρία και ΣΙΑ ΕΕ” – εκμισθώτρια καταστήματος “Κεντρικό Δρεπάνου” , για κατασκευή πισίνας στο εκμισθωθέν ακίνητο.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Αποδοχή παραίτησης μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» και αντικατάστασή τους.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Αποδοχή παραίτησης μέλους Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και αντικατάστασή του.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Απριλίου 15, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες