Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε σε μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τηρούμενων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID- 19 ( άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ( Ε.Δ.Π.) LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) >> του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

2. «Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ και άρθρο 189 παρ.7».
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

3. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκεις (3) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Αίτημα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανταποδοτικού χαρακτήρα.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

5. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών για την σύνταξη και υποβολή ενιαίου αιτήματος των τριών Δήμων προς το Υπουργείο Τουρισμού περί δυνατότητας μιας περιοχής , ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΤΠΟΔ).
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 10, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες