Με 30 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Με 30 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε σε μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 3 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τηρούμενων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID- 19 ( άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. με θέμα: Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. με θέμα: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 του ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. με θέμα: Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4..Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. με θέμα: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 του ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

5.Εκμίσθωση αίθουσας στη Κ. Βαβουρίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

6. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για εκδίκαση υπόθεσης .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

7.Χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίου παλαιού Δημαρχείου» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Ελαίας» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υδρομάστευσης και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Χαραυγής» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

11. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Ασπροκκλησίου για το έτος 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

12. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρίσσου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

13. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Ραγίου .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

14 . Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 7,808 στρεμμάτων στη θέση «Κάμπος Ελαίας » της ΤΚ Φιλιατών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

15. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 85,00 στρ. στη θέση « Παπαδιά» της Τοπικής Κοινότητας Κεστρίνης .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

16. Εκμίσθωση Ελαιώνα στο υπ. αριθμ. 375 τεμ. Διανομής 1956 του αγροκτήματος Παλαιοκκλησίου στον συνοικισμό Ανω Παλαιοκκλήσι.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

17. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Σμέρτου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου στις κοινότητες Πλατάνου και Αγίου Νικολάου» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

19. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων σε περιοχές Δήμου Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

20. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικών δρόμων στην Τ.Κ. Ριζού» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

21. Συγκρότηση επιτροπής oριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στη Δ.Ε. Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

22. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Κατσαμπούκα – Γκοργκώση στην Τ.Κ. Κρυονερίου» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

23. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Φοινικίου (Μουσείο Φοινικίου)» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

24. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλαιοχώρι προς Δονάτο» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

26. Περί διάλυσης σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Χαραυγή – Γαρδίκι».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς σταφυλικές εγκαταστάσεις Π. Σοκολάκη στην τ.κ. Κρυονερίου» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνίες στο Δήμο Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

29. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων του Δήμου Φιλιατών με θέμα την τοποθέτηση κώνων σήμανσης-ασφάλειας (κατά τις ώρες 8:00 πμ έως 08:15 πμ. & στης 13:00 μμ έως 13:15 μμ ) και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων επί της οδού που ενώνει το Β΄ Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Νηπιαγωγείο και είναι κάθετη επί της Εθν. Αντιστάσεως
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσότσης Δημήτριος

30. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2023 απόφασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων με θέμα την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά της κεντρικής πλατειάς «Παντελή Κουφάλα» στην πόλη των Φιλιατών Δήμου Φιλιατών κατά τους θερινούς μήνες 15 Ιούνιου – Ιούλιο- Αύγουστο- 15 Σεπτεμβρίου (από 7:00 μ.μ. έως 1:00 π.μ.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τσότσης Δημήτριος
Με 30 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Με 30 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαρτίου 28, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες