Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε σε μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 23 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τηρούμενων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID- 19 ( άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολικών Μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ( Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022).
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. ΄Εγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024- 2027 του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

4. Θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης & Λήξεως (περάτωσης) Εκκαθάρισης της «ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΏΝ» και αποδοχή ή μη υποχρεώσεων & απαιτήσεων».
-Εισηγητής: : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 19, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες