16η Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

16η Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 9 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2023 για το Β΄ τρίμηνο. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππά Μάλλιου Ουρανία.
 
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Φ. του Δήμου Φιλιατών. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππά Μάλλιου Ουρανία.
 
3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Φ. του Δήμου Φιλιατών. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππά Μάλλιου Ουρανία.
 
4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών - Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Φ.» οικονομικού έτους 2023. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππά Μάλλιου Ουρανία.
 
5. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππά Μάλλιου Ουρανία.
 
6. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για πολιτιστική εκδήλωση στην Δημοτική Κοινότητα Κυπαρίσσου. -Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γκίκας Θωμάς.
 
7. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Μαθητική Εστία του Δήμου Φιλιατών με 8/μηνη σύμβαση. -Εισηγητής Δήμαρχος Σπυρίδων Παππάς

8. Αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησης τηρούμενου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανομένων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππά Μάλλιου Ουρανία.

9. Ανάκληση της με αριθμ.139/2023 απόφασης Δ.Σ. και καθορισμός νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για τα έτη 2020,2021 2022και 2023 σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν 3463/2006. -Εισηγητής Δήμαρχος Σπυρίδων Παππάς.

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλαιοχώρι προς Δονάτο» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση – συντήρηση δικτύου ύδρευσης από γέφυρα Νεράιδας έως Κοινότητα Αετού» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Ασπροκκλησίου, Αχλαδέας, Γολάς, Σίδερης, Παλαιοχωρίου» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Πλαισίου, Φανερωμένης, Γαρδικίου, Μηλέας, Χαραυγής και Κ. Ξεχώρου» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού σχολείου Σίδερης» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Κοινότητα Πηγαδουλίων» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης στη Δ.Ε. Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

18. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας». -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης στη Δ.Ε. Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών» . -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς σταυλικές εγκαταστάσεις Π. Σοκολάκη στην Τ.Κ. Κρυονερίου» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Σίδερης» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στις Κοινότητες Αγ. Νικολάου, Γιρομερίου, Κρυονερίου, Κερασοχωρίου, Πλαισίου και Σαγιάδας» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Πλαισίου, Φανερωμένης, Γαρδικίου, Μηλέας, Χαραυγής και Κάτω Ξεχώρου» του Δήμου Φιλιατών. -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας». -Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ

16η Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » 16η Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Αυγούστου 04, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες