Ο Αθόρυβος και Ταπεινός Μητροπολίτης Παραμυθίας κος κος Τίτος | Γράφει ο Κυριάκος Τσόδουλος

Ο Αθόρυβος και Ταπεινός Μητροπολίτης Παραμυθίας κος κος Τίτος | Γράφει ο Κυριάκος ΤσόδουλοςΜετά ἀπό περίπου μισό αιώνα (τεσσαράκοντα ἐννέα χρόνια), ὁ πολιός καί σεβαστός Μητροπολίτης μας κος κος Τίτος, περνᾶ πλέον στήν ἱστορία. Μετά ἀπό σαράντα ἐννέα χρόνια ἐνεργούς ποιμαντορίας στήν ἱστορική μας Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου ἐπαρχία τῶν Νέων Χωρών, ὁ Μητροπολίτης μας ὑπέβαλλε τήν παραίτησή του στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἦταν στίς 17 Ιουλίου τοῦ 1974, ὅταν ὁ Ἱεροκήρυξ Τίτος, κατά κόσμος Σωτήριος Παπανάκος, ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς ἱστορικῆς καί παλαιφάτου Μητροπόλεως Παραμυθίας στήν εὔανδρο καί ἡρωϊκή Ἤπειρο. Μέ τήν ἐνθρόνισή του, ἔθεσε τάς χείρας του ἐπί τοῦ ἀρότρου, ὥστε νά ὀργώσει στό γεώργιον τοῦ Κυρίου, σπέρνοντας παντού τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Σέ ὅλα αὐτά αὐτά τά χρόνια, ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας, χωρίς νά νοιαστεί κόπους καί θυσίες, δίχως νά δώσει «ὕπνον τοῖς βλεφάροις αὐτοῦ» ὀργανώνει, ὀργώνει, κηρύττει, λειτουργεῖ, χειροτονεῖ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κος κος Τίτος, ἄν καί δέν καταγόταν ἀπό τήν Ἤπειρο, ἄν καί ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως του δέν ἦταν κάποια μεγάλη πόλη μέ πληθυσμό, ἐν τοῦτοις ἀγάπησε τόν τόπο, ἀναδεικνύοντάς τον καί προβάλλοντάς τον σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνο.
Φιλακόλουθος, ἄνθρωπος τῆς Λειτουργίας καί τοῦ κηρύγματος, τιμοῦσε μέ κάθε τρόπο τούς τοπικούς Ἁγίους ὅπως τόν Ἅγιο Δονάτο Ἐπίσκοπο Εὐροίας, τόν Ἅγιο Νεομάρτυρα Ἀναστάσιο τόν ἐκ Παραμυθίας, τόν Ὅσιο Νείλο τόν Ἡγιασμένο, τόν Ἅγιο Διάδοχο Ἐπίσκοπο Φωτικῆς, καί τόν Ἅγιο Ἀναστάσιο τόν ἐξ Ἁγίου Βλασίου τόν Γουναρά. Ιδιαίτερη δε μνεία πρέπει να γίνει στην εκ βάθρων θεμελίωση της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Πούντας, αναδεικνύοντας την ως άνω Ιερά Μονή καταφύγιο κάθε απλού ανθρώπου.
Ὅλα αὐτά τἀ χρόνια τῆς ποιμαντορίας του, νιώθαμε ὅτι μᾶς κρατοῦσε στήν αγκαλιά του, μιά ἀγκαλιά μεγάλη γιά ὅλο τό ποίμνιο πού τόν ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεός καί ἡ Ἐκκλησία Του. Αὐστηρός ὅπου καί ὅπως ἔπρεπε, χωρίς ὅμως αὐταρχικότητα καί ἐπιβολή, παρά μόνο σκορπῶντας παντοῦ ἀγάπη, ἐλευθερία καί σεβασμό.
Ὅλα αὐτά τά χρόνια ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης, χωρίς νά χάσει τίποτα ἀπό τό Ἀρχιερατικό του ἀξίωμα, ἦταν σέ ὅλη τήν πορεία του ἁπλός, συνετός, καταδεκτικός. Μιλοῦσε μέ ὅλους τό ἴδιο,εἴτε ἦταν κάποιος πτυχιούχος εἴτε ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος. Σεμνοπρεπής, Ἱεροπρεπής, ἀρχοντικός, καί μεγαλόπρεπος, εἴτε χοροστατοῦσε, εἴτε λειτουργοῦσε.
Ἡ κάθε Ἀρχιερατική του παράσταση ἦταν μία μυσταγωγία, μεταφέροντάς μας σέ παλαιούς Ἀρχιερείς μέ ἰδιαίτερη στόφα πού σήμερα τείνει νά χαθεῖ.
Παλαιός Ἱεροκήρυξ ἔχοντας τήν ἐμπειρία τοῦ Ἄμβωνος, συνέχισε καί στήν Παραμυθιά νά κηρύττει κατά τήν παρουσία του σέ Ναούς τῆς Μητροπόλεως, σέ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ὅπως Ραδιόφωνα, καί σέ ὀργανωμένες ὁμιλίες σέ αἴθουσες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, σαγηνεύοντας πάντοτε με τόν μεστό καί θεολογικό λόγο τό ἀκροατήριο καί τούς πιστούς. Ιδιαίτερη μέριμνα του ήταν η δημιουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, ένα μέσο επικοινωνίας προσβάσιμο σε όλους, που λειτουργεί ως βάλσαμο και απαλύνει αρκετές φορές τον πόνο των ψυχών κηρύττοντας το λόγο του Κυρίου. Γιά τόν Μητροπολίτη μας, πλέον πρώην, Παραμυθίας κος κος Τίτο, θά μποροῦσαμε νά ποῦμε πολλά καθώς ἡ συναναστροφή μου μαζί του ἦταν μεγάλη καί ἀρκετά στενή. Θά μπορούῦσα νά ἀναφέρω πολλά περιστατικά ἀπό τήν ἐπαφή μας, ἀπό τόν τρόπο πού διοικοῦσε, ἀπό τόν τρόπο πού λειτουργοῦσε καί μιλοῦσε, ἀλλά δέν θά τό κάνω, γιατί ξέρω ὅτι θά προσκρούσω στό ταπεινό τοῦ χαρακτήρος του. Αὐτό πού θά μποροῦσα νά πῶ εἶναι ἕνα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, γιά ὅλα ὅσα ἔχει προσφέρει στήν Μητρόπολή μας καί στόν εὐλογημένο καί ἡρωϊκό τόπο μας. Γιά ὅλους ἐμᾶς, θά συνεχίζει νά εἶναι στήν καρδιά μας καί πάντοτε θά τόν περιβάλλουμε μέ τήν ἀγάπη, τήν στοργή καί τήν ἀφοσίωσή μας στό πρόσωπο του, πιστεύοντας ὅτι καί ὁ διάδοχός του πού θά ἀποτελεῖ γιά μᾶς τόν νέο ποιμένα μας, θά δείξει τόν ἀπαιτούμενο σεβασμό στόν καταξιωμένο καί ἑδραιωμένο στήν καρδιά μας, Μητροπολίτη πρώην Παραμυθίας Τίτο.
Σεβασμιώτατε, ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει ὑγεία, δύναμη, ὥστε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς σας πού θά τό περάσετε μακριά ἀπό τίς εὐθύνες τῆς διοικήσεως, ἐν μετανοίᾳ, ὥστε ὅταν ἔρθει ἡ εὐλογημένη ἐκείνη ὥρα καί παρουσιαστεῖτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά ἀκούσετε ἀπό τό ἀδέκαστο στόμα τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου μας τό: «Εὔ δούλε ἀγαθέ καί πιστέ. Ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω. Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου».

Μέ τιμή καί σεβασμό,
Κυριάκος Τσόδουλος.
Ἐκπαιδευτικός.
Ο Αθόρυβος και Ταπεινός Μητροπολίτης Παραμυθίας κος κος Τίτος | Γράφει ο Κυριάκος Τσόδουλος Ο Αθόρυβος και Ταπεινός Μητροπολίτης Παραμυθίας κος κος Τίτος | Γράφει ο Κυριάκος Τσόδουλος Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 26, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες