Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου


Την Πέμπτη 21-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-08-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

2. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/12-12-2023 (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-12-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του Υποέργου 2: «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200182 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Έγκριση του από 19-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αλλαγής χρήσης κτιρίου ΠΕ Θεσπρωτίας από κέντρο σπουδαστικής εστίας σε κτίριο αστυνομίας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τροποποίηση όψεων, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου και αποπεράτωση», προϋπολογισμού € 55.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.”».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή Φιλιππιάδας», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 28-02-2024.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, μέχρι την 30-03-2024.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», αναδόχου «ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ», μέχρι την 31-01-2024.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-12-2024.

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2024.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 16-06-2024.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση των έργων που αφορούν στη δράση 4.3.1. “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων” του Π.Α.Α. 2014-2020».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στη συλλογή στοιχείων για την τροποποίηση της χάραξης του καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων οικισμού Καμπής Άρτας».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρου επί της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων στο χωριό Μαυρούδι και τάφρου που καταλήγει στην εθνική οδό» (παροχή υπηρεσιών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων σε αγροτικό δρόμο προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Νουνεσάτ οικισμού Ψάκας (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός των δύο γεφυρών στην περιοχή Γιτάνων Θεσπρωτίας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Κωκυτού με την ένωση ποταμού Βουβού, καθώς και καθαρισμός Ξηρόλακου στην περιοχή Θέμελο Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)»

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος από φερτά υλικά στην περιοχή Καστροσυκιάς στα όρια του Δ.Δ. Ζαλόγγου (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση του από 14-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και διασφάλιση ασφαλούς κίνησης πεζών από το επαρχιακό δίκτυο προς Καστρίτσα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

20. Έγκριση του από 14-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής προσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα Λοφίσκου», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

21. Έγκριση του από 15-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση τοίχων και κατασκευή τεχνικών κατά μήκος του οδικού δικτύου Πετροβουνίου», προϋπολογισμού 49.600,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

22. Έγκριση του από 18-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ασφαλτόστρωσης στα όρια της Τ.Κ. Ανατολικής», προϋπολογισμού 81.500,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

23. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βοηθητικών οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο από Βαθύπεδο έως Παλαιοχώρι Συρράκου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

24. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από κατολισθητικά φαινόμενα της 46ης επαρχιακής οδού στα όρια της Μηλέας Μετσόβου», προϋπολογισμού 65.690,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

25. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου και σύνδεση με όρια Νομού προς Θεσπρωτία», αναδόχου «TSAGOIL O.E.».

26. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γεφυρών Ασπροχωρίου και Καταμάχης Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «TSAGOIL O.E.».

27. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός σε ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε. – μειωτικός σε σχέση με το συνολικό συμβατικό αντικείμενο) του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», αναδόχου «Ζιώγος Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 28-02-2024.

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα - Δομολεσσά», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2024.

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία του επαρχιακού δικτύου στους Πάδες Κόνιτσας», αναδόχου «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», μέχρι την 31-12-2024.

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2024.

34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην 41η επαρχιακή οδό», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΕΔΕ», μέχρι την 30-06-2024.

35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας και σύνδεση με παλαιά εθνική οδό στα όρια του Κρυφοβού», αναδόχου Κωνσταντίνου Β. Γκεσούλη, μέχρι την 31-03-2024.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Μπάφρα (προμήθεια υλικών)».

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων στα όρια των Μπιζανίου - Επισκοπικού και Αμπελιάς (παροχή υπηρεσιών)».

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων για την αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος του επαρχιακού δικτύου από Άγιο Ανδρέα έως Σμυρτιά (παροχή υπηρεσιών)».

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και σύνδεση επαρχιακού δίκτυο με οικισμό Ανθοχωρίου (παροχή υπηρεσιών)».

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και διαπλάτυνση οδικού δικτύου σύνδεσης επαρχιακού με χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την επούλωση φθορών επαρχιακού δικτύου εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)».

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες ενέργειες και εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων μετά από πλημμυρικά φαινόμενα κατά μήκος επαρχιακού δικτύου στα όρια των Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος και απομάκρυνση κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση και καθαρισμός ομβροδεξαμενών και αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων στα όρια της λίμνης Ζαραβίνας (παροχή υπηρεσιών)».

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και βελτίωση φθορών ομβροδεξαμενών στην περιοχή Βασιλικού και Κεφαλόβρυσου (παροχή υπηρεσιών)».

46. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υπηρεσίες έρευνας, καταγραφής και οργάνωσης των στοιχείων και διαδικασιών για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Κορωνησίας».

47. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός των ορίων της, για το έτος 2024.

48. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου.

49. Έγκριση τροποποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δράσεις για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου 2023-2025».

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της γνωστοποίησης της πλήρωσης της θέσεως του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Ηπείρου.

51. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2024.

52. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.

53. Έγκριση του Πρακτικού 10/18-12-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 16.740.057,33 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

54. Έγκριση των όρων της Τέταρτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 61.393,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης διοικητικού προστίμου, βάσει της αριθμ. 637994/14-11-2023 πράξης του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

56. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

57. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

58. Έγκριση πινάκων δρομολογίων με χρήση ιδιωτών για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

59. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στις κατηγορίες Δαπανών “Προσωπικό,” και “Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη” για το έργο «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

60. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία Δαπανών “Έργα και Υποδομές ” για το έργο “The Rout­_Net – Thematic routes and networks” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020».

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «BIOFACH 2024», που διοργανώνεται στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, το διάστημα 13-16/02/2024.

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA 2024, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 7-9/02/2024.

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PROWEIN 2024», που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 10-12/03/2024.

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στο Βερολίνο.

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στις εκθέσεις GULFOOD και PROWEIN 2024.

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επανέκδοση εντύπων έτους 2024 της Περιφέρειας Ηπείρου.

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - GREEK JEWELRY & ART SHOW 2024», που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 12-15/01/2024.

68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη σχεδιασμού αστικών και υπεραστικών οδικών επιβατικών γραμμών Περιφέρειας Ηπείρου».

69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων των έργων: «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι» και «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας» (παροχή υπηρεσιών)».

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης οδοποιίας και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την βελτίωση της συνδετήριας οδού των Πηγών Κλίφκης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλεντζίου (παροχή υπηρεσιών)».

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία αρδευτικού δικτύου και διαμόρφωση προσβάσεων στα όρια των Σερζιανών (παροχή υπηρεσιών)».

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες συμπλήρωσης οδοστρώματος και απομάκρυνση κατολισθήσεων από το οδικό δίκτυο στο ευρύτερο δίκτυο της Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)».

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την συλλογή στοιχείων σε κατολισθαίνουσες περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός γεφυρών Μαζαρακίου - Αρετή και Ρεπετίστης από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».

76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επούλωσης οπών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εκατέρωθεν του φυτωρίου στην Λαψίστα» (παροχή υπηρεσιών)».

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για το επαρχιακό οδικό δίκτυο Μηλιάς - Μετσόβου - Ανηλίου)».

79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης προσβάσεων παραγωγικών μονάδων Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

80. Έγκριση του από 14-12-2023 Πρακτικού και του από 18-12-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εξοικονόμησης νερού Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας», προϋπολογισμού € 1.090.000,00 με ΦΠΑ της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171910 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

81. Έγκριση του από 12-12-2023 Πρακτικού και του από 18-12-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του αρδευτικού δικτύου Περάνθης – Λουτρότοπου», προϋπολογισμού € 2.198.000,01 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171934 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

82. Έγκριση του από 13-12-2023 Πρακτικού απόρριψης προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 2.000.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171927 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

83. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση της 18ης επαρχιακής οδού (Δίστρατο – Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας», αναδόχου οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2024.

84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση ροής ρέματος στην Τ.Κ. Σκούπας».

85. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου.

86. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός των ορίων της, για το έτος 2024.

87. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 197471/9510/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/06-12-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

88. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων «GULFOOD 2024» που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, το διάστημα 19-23 Φεβρουαρίου 2024 και έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

89. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

90. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

91. Έγκριση του από 14-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ Ραγίου Κεστρίνης», προϋπολογισμού € 1.625.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171873 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

92. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ. Λιάτσιλια)», αναδόχου «Αναγνώστου Ιωάννη του Αθανασίου», μέχρι την 14-06-2024.

93. Έγκριση του Πρακτικού 2/01-12-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 87.592,71 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

94. Έγκριση του Πρακτικού 1/07-12-2023 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, Οικονομικών Προσφορών και Τεχνικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.236,08 € με Φ.Π.Α.

95. Έγκριση των όρων της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,15 € με Φ.Π.Α.

96. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 10 έως 12-12-2023, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον Υπουργό κ. Σκρέκα Κωνσταντίνο και υπηρεσιακούς παράγοντες, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης και έγκριση των σχετικών δαπανών.

97. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων ποδηλάτων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

98. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», αναδόχου «SICAP ΑΤΕ».

99. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ».

100. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Αναστασίου Τάσιου Ε.Δ.Ε.

101. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», αναδόχου Στεφάνου Φώτιου Ε.Δ.Ε.

102. Έγκριση του Πρακτικού 6/07-12-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Α’ σταδίου) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.333.238,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

103. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 198557/7355//11-12-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πρέβεζας, της διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 176174/6484/23-11-2023 (ΑΔΑ : 6ΒΔΩ7Λ9-ΜΚ6)».

104. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2024», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.

105. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2023 (επιστροφή παραβόλου).

106. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του πρώην ΚΤΕΟ Πρέβεζας για στέγαση του ΕΚΑΒ τομέας Πρέβεζας.

107. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.

108. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 205106/9870/18-12-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (καταπτώσεις-κατολισθήσεις-καθιζήσεις κλπ.), προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

109. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

110. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί τάφρων, απομάκρυνση καταπτώσεων, διαμόρφωση προσβάσεων και ανακατασκευή καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)».

111. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Φύτευση θάμνων και δέντρων περιμετρικά υδατορέματος στην περιοχή της Τύριας Δήμου Δωδώνης (παροχή υπηρεσιών)».

112. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός φράγματος Ράγιου Σαγιάδας από κορμούς ξερών δέντρων πλατάνων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες