Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο νοσοκομείο Φιλιατών

Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο νοσοκομείο Φιλιατών


Το Γ.Ν. – Κ.Υ Φιλιατών συμμετείχε στο έργο με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (COOperation For HEAlth 2 – COOFHEA 2)», το οποίο χρηματοδοτείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V/A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», με προϋπολογισμό 170.000,00€, στα πλαίσια του οποίου προμηθεύτηκε τον παρακάτω ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Φορητός Υπερηχοτομογράφος και Καρδιολογική ηχοβόλο κεφαλή για την ΜΑΦ
Εξεταστικοί Προβολείς Ράγας για τις κονσόλες ασθενών ΜΑΦ
Τροχήλατα Άμεσης Φροντίδας για την ΜΑΦ
Συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας ασθενών ΜΑΦ
Αντλίες έγχυσης φαρμάκων για την ΜΑΦ
Εξοπλισμός Πληροφορικής (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκτυπωτές)
Σύστημα χλωρίωσης δεξαμενής ύδρευσης
Τροχήλατο Ακτινολογικό Σύστημα για την ΜΑΦ
Εξοπλισμός Ουρομετρίας (UROFLOW)
Συσκευές Εκκένωσης σάκων συλλογής ούρων
Σύστημα Ηλεκτρομυογραφίας
Χειρουργικά Εργαλεία
Είδη Ιματισμού

Σύστημα Βιντεολαρυγγοσκόπησης
Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο νοσοκομείο Φιλιατών Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο νοσοκομείο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες