Φυσικό αέριο στην Ήπειρο – Η ΔΕΔΑ προγραμματίζει να συνδέσει 6.078 πελάτες με δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης

Φυσικό αέριο στην Ήπειρο – Η ΔΕΔΑ προγραμματίζει να συνδέσει 6.078 πελάτες με δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης

ΔΕΔΑ προγραμματίζει να αναπτύξει το Δίκτυο Διανομής, που θα καλύψει 7 Περιφέρειες, με συνολικό προϋπολογισμό 402 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023 – 2027. Το πρόγραμμα ανάπτυξης έλαβε την έγκριση της ΡΑΕΕΥ.

Το κόστος περιλαμβάνει επενδύσεις για τη δημιουργία δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, για τη σύνδεση νέων πελατών, για την εγκατάσταση αποσυμπιεστών και για άλλες επενδύσεις.

Για την Ήπειρο, προτείνει την κατασκευή συνολικά 15,61 χιλιομέτρων δικτύου μέσης πίεσης και 146 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης, στα οποία υπολογίζει ότι, μέχρι το 2027, θα συνδεθούν 6.078 πελάτες.

Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί δίκτυο χαμηλής πίεσης.

Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από ιδία κεφάλαια της εταιρείας, από επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από δάνεια.

Στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας, θα υπάρχουν 7 σταθμοί αεριοποίησης LNG για την τροφοδοσία του δικτύου.
Φυσικό αέριο στην Ήπειρο – Η ΔΕΔΑ προγραμματίζει να συνδέσει 6.078 πελάτες με δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης Φυσικό αέριο στην Ήπειρο – Η ΔΕΔΑ προγραμματίζει να συνδέσει 6.078 πελάτες με δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 29, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες