Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για μεταφορά εξεδρών ιχθυοκαλλιεργειών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για μεταφορά εξεδρών ιχθυοκαλλιεργειών


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, για τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς εξεδρών ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας Αλυσανδράτος Γερασ. Διονύσιος ΜΕΠΕ.

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο (ε) σχετικό του προοιμίου της παρούσης, επί του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός, για τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς εξεδρών ιχθυοκαλλιέργειας.

2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου, προβλέπεται να εφαρμοστούν τα κάτωθι: Από την είσοδο μέχρι και την έξοδο των υπερμεγεθών οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο θα εφαρμόζεται: Εφαρμογή ΚΣ 2 -Αποκλεισμός Δεξιάς Λωρίδας με Κινητή σήμανση (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/ΓΦ4/256298- 14/09/23/29-06-2018)

3. Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί την χρονική περίοδο από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2024 ως εξής: Δευτέρα με Πέμπτη για την Ιόνια Οδό λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες των εν λόγω ημερών.

4. Επισημαίνεται ότι το μέγιστο επιτρεπτό ύψος οχημάτων, για ασφαλή διέλευση από την περιοχή των σηράγγων του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», είναι τα 4,80 μ. και σε οποιοδήποτε υψηλότερο όχημα δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στο Έργο Παραχώρησης.

5 Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια των διελεύσεων να εφαρμόζει τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων.

6. Επιπλέον με μέριμνα της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσω διοδίων και VMS ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

7. Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» οφείλει, σε συνεννόηση με την εταιρεία «Αλυσανδράτος Γερασ. Διονύσιος ΜΕΠΕ» να μεριμνά κάθε φορά για την έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων και των αρμοδίων Τμημάτων Τροχαίων για τις ακριβείς ημέρες και ωρών διελεύσεων των οχημάτων του θέματος.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για μεταφορά εξεδρών ιχθυοκαλλιεργειών Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για μεταφορά εξεδρών ιχθυοκαλλιεργειών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 23, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες