Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου


Συνεδριάζει την Τρίτη, η Δημοτική Eπιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 6 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου και ΟΠΔ έτους 2024

ΘΕΜΑ 2ο. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Οκτωβρίου 2023

ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Νοεμβρίου 2023

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγιση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας,
πολιτισμού και εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Πρακτικού Ι (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024»

ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και αποζημίωσης του έργου «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», λόγω διάλυσης σύμβασης

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Έκθεσης Μελέτης Εφαρμογής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών/
μελετών για το έτος 2024 (N. 4412/2016 άρθρο 221, παρ.11β και παρ.11δ)

ΘΕΜΑ 9ο Αποδοχή επιχορήγησης από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

ΘΕΜΑ 10ο Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας

ΘΕΜΑ 11ο ́Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων ( έφεση )

ΘΕΜΑ 12ο Περί νομικής εκπροσώπησης και υπεράσπισης πρώην αιρετού σε ποινική υπόθεσή του

ΘΕΜΑ 13ο Περί νομικής εκπροσώπησης και υπεράσπισης πρώην αιρετού σε ποινική υπόθεσή του

ΘΕΜΑ 14οΣυ Συμπλήρωση της αριθ. 21/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής
Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 23, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες