Εγνατία Οδός :Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Στο Τούνελ Νεοχωρίου Προς Ηγουμενίτσα

Εγνατία Οδός :Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Στο Τούνελ Νεοχωρίου Προς Ηγουμενίτσα


«Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, από Ανισόπεδο Κόμβο Ηγουμενίτσας (01) μέχρι Ανισόπεδο Κόμβο Σελλών - Τύριας (03), για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια συντήρησης της Εγνατίας Οδού».

Κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια συντήρησης της Εγνατίας Οδού, από Ανισόπεδο Κόμβο Ηγουμενίτσας (01) μέχρι Ανισόπεδο Κόμβο Σελλών – Τύριας (03), όπως αυτές αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:και με την εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοσθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: i. 
Να διακόπτεται τμηματικά, ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή ή στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ή στη Λ.Ε.Α. του ενός κάθε φορά ρεύματος πορείας, σύμφωνα με τα συνημμένα στο ανωτέρω (δ) σχετικό, έγγραφα - σχεδιαγράμματα.
 ii. Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.

⮚ Σε καμία περίπτωση να μη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πλάτος της οδού. 
 iii. Οι εκτελούμενες εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποκαθίσταται πλήρως και να παραδίδεται στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.

Β. Το μέγιστο κάθε φορά των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, ανάλογα με την περίπτωση του οδικού δικτύου και τις επικρατούσες συνθήκες και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Υπηρεσία μας μαζί με τις ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών. 
Γ. Οι εργασίες να διαρκέσουν μέχρι την 11 Απριλίου 2024.

⮚ Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται ΜΟΝΟ μετά από προηγούμενη Σ υ ν ε ν ν ό η σ η και Έ γ κ ρ ι σ η από το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, συνεπεία ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (έκτακτες εκδηλώσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.λπ.)
Εγνατία Οδός :Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Στο Τούνελ Νεοχωρίου Προς Ηγουμενίτσα Εγνατία Οδός :Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Στο Τούνελ Νεοχωρίου Προς Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 09, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες