Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου
Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα διεξαχθεί δια-ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση) στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος, Ιωάννινα), την ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00.

Τα θέματα έχουν ως εξής:
-Σχετικά με τον αποκλεισμό των ΟΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου από την Πρόσκληση «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με Περιαστικά Δάση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του χρηματοδοτικού προγράμματος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024

-Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών

-Ενημέρωση για την προσυνεδριακή διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα (26 Σεπτεμβρίου 2024) στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της ΚΕΔΕ.

-Ενημέρωση για την συμμετοχή των ΟΤΑ στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».

-Ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Απόλλων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

-Παρουσίαση Δράσεων έτους 2024 από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Ιωαννίνων.

-Εξέταση Αιτημάτων Δήμων για την συν-διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2024.

-Σχετικά με την υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στις 4 και 5 Ιουλίου 2024 στα Ιωάννινα.

-Έγκριση καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην έδρα (Ιωάννινα) και τα παραρτήματα (Άρτα, Θεσπρωτία) για το έτος 2024-2025.

-Τροποποίηση της υπ. αρ. 33/2024 (ΑΔΑ: 9Θ7ΚΟΚΖ3-54Μ) απόφασης του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα “Συγκρότηση Μητρώου για τον ορισμό εκπροσώπων των ΟΤΑ σε Επιτροπές Διαγωνισμών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.

-Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.
Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 25, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες