79 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στη Θεσπρωτία. Η κατανομή.

79 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στη Θεσπρωτία. Η κατανομή.
79 προσλήψεις που θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των σχολείων της Θεσπρωτίας σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής ή /πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2024-2025, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναμένονται να προκηρυχθούν σύντομα.

Οι προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων θα γίνουν σταδιακά από τους 3 Δήμους της Θεσπρωτίας με σκοπό πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιά το προσωπικό να έχει τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κατανομή:
Δήμος Σουλίου: 9
Δήμος Ηγουμενίτσας: 62
Δήμος Φιλιατών: 8

79 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στη Θεσπρωτία. Η κατανομή. 79 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στη Θεσπρωτία. Η κατανομή. Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 25, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες