Επακοινοποίηση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία της Ηπείρου

Επακοινοποίηση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία της ΗπείρουΤις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους τομείς καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης των Νοσοκομείων Ηπείρου και την μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, (επανα)κοινοποίησε με έγγραφό της η Πρόεδρος του Σώματος κ. Σταυρούλα Μπραϊμη- Μπότση προς το Υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Στήριξη της ανάγκης παράτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) των συμβασιούχων καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης και εν τέλει την μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με ταυτόχρονη αναστολή και εν΄τέλει ακύρωση των διαγωνισμών για εργολάβους παροχής των ιδίων υπηρεσιών

Λόγω της εισαγωγής του θέματος της «Έγκρισης πρακτικών διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης του ετήσιου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου για δύο (2) έτη συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #6.544.462,08€#, με ΦΠΑ (04/2022 Αρ. Συστ. 172329).» σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΓΝΙ όπως αποτυπώθηκε σε πρόσφατη πρόσκληση συνεδρίασης του, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά την αναβολή της συνεδρίασης σε νεότερο χρόνο,

σας επανακοινοποιούμε τις δύο αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 2-11-2021 (Αριθ. απόφ. Π.Σ. 15/45/2-11-2021) και στις 27-02-2024 (Αριθ. απόφ. Π.Σ. 4/17/27-2-2024), με τις οποίες ομόφωνα αποφάσισε :

να καλέσει τις διοικήσεις των νοσοκομείων και την 6η ΥΠΕ να αναστείλουν και εν τέλει να ακυρώσουν τους διαγωνισμούς για προσέλκυση εργολάβων, έως ότου δοθεί τελική νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση η οποία να κατοχυρώνει ότι η πολύτιμη εργασιακή τους εμπειρία θα συνεχίσει να επενδύεται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των νοσοκομείων της Ηπείρου

να στηρίξει ο αίτημα των εργαζομένων για παράταση ή μετατροπή των συμβάσεων τους σε άλλη μορφή συμβάσεων και τελικά την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου,

να καλέσει το υπουργείο και την κυβέρνηση να νομοθετήσει με τρόπο ο οποίος να διασφαλίζει την παραμονή τους στο ΕΣΥ ως υπάλληλοί του, αναγνωρίζοντας ότι :

Οι συμβασιούχοι αυτοί καλύπτουν μόνιμες, τακτικές και ουσιώδεις ανάγκες για την λειτουργία των νοσοκομείων εργαζόμενοι αδιαλείπτως από το 2017 μέχρι σήμερα,

Έχουν λάβει ειδική εργασιακή εμπειρία όπως αναγνωρίζουν και πολλά Δ.Σ. νοσοκομείων όπως το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. στην απόφαση του 5/27-4-2021 (θ.12) «της ειδικής εργασιακή εμπειρίας και εκπαίδευσης των υπηρετούντων συμβασιούχων ΣΟΧ καθαριότητας , φύλαξης και εστίασης για την αντιμετώπιση των ειδικών υγειονομικών συνθηκών λόγω της πανδημίας από την Covid-19»

Υπάρχει καθολική κοινωνική υποχρέωση αναγνώρισης της ειδικής κοινωνικής συνεισφοράς των συμβασιούχων αυτών στην αντιμετώπιση της υγειονομικής καταιγίδας του Covid-19,

Εγκλωβίστηκαν σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου στη βάση του νόμου 4412/2016 περί προμηθειών του δημοσίου, με αποτέλεσμα τις θέσεις εργασίας τους και τις πολύτιμες υπηρεσίες ειδικής εμπειρίας που

προσφέρουνε, να τις εποφθαλμιούνε εργολάβοι καθαριότητας αποσκοπώντας ευλόγως, κυρίως στο εργολαβικό κέρδος.

Σας καλούμε ως το ανώτερο πολιτικό συλλογικό όργανο, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ηπείρου οι οποίοι καταφεύγουν για υπηρεσίες υγείας στο ΠΓΝΙ, να λάβετε υπ΄ όψιν σας την συλλογική βούληση μας, όπως αυτή καταγράφεται στις αποφάσεις αυτές, στις περαιτέρω ενέργειές σας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Επακοινοποίηση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία της Ηπείρου Επακοινοποίηση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 18, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες