Ερώτηση Γιόγιακα με θέμα: «Μείωση χρηματοδότησης για τις αμοιβές σχολικών καθαριστριών»

Ερώτηση Γιόγιακα με θέμα: «Μείωση χρηματοδότησης για τις αμοιβές σχολικών καθαριστριών»


Με το υπ. αρ. 606/628/44614/23-09-2015 έγγραφό του το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) γνωστοποιεί προς τις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης όλων των δήμων της χώρας ότι η χρηματοδότηση για την κάλυψη της καθαριότητας σχολικών κτιρίων την περίοδο 2015-15 είναι μειωμένη κατά 10% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος. Στο ίδιο έγγραφο (παρ. 8) ζητείται η αυστηρή τήρηση του άρθρου 11, παρ. 2 της ΚΥΑ 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-02-2008 Β’) με την οποία καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των σχολικών καθαριστριών ανά αίθουσα διδασκαλίας. Δεδομένου ότι το διδακτικό έτος στην εν λόγω απόφαση ορίζεται 10μηνης διάρκειας, η μείωση της χρηματοδότησης αντιστοιχεί σε αμοιβή ενός μήνα για κάθε σχολική καθαρίστρια. Μάλιστα, η ανάγκη κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού ενδέχεται για πολλές σχολικές επιτροπές να υπερβαίνει το 10% καθώς δεν έχουν συνεκτιμηθεί οι πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού σχολείων που προέκυψαν την εφετινή σχολική χρονιά λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν προσκόμματα στη νόμιμη και λειτουργική διευθέτηση του χρηματοδοτικού κενού προκειμένου να μην υπάρξει μαζική εγκατάλειψη των πολύ χαμηλά αμειβόμενων θέσεων καθαρισμού, δηλαδή στα νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. Κατ’ αρχάς απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ (2/18254/0022/3-4-2008) για την αμοιβή καθαρισμού ανά αίθουσα. Οι Σχολικές Επιτροπές δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν με δική τους πρωτοβουλία το καθορισμένο με την παραπάνω ΚΥΑ ύψος της αμοιβής ανά αίθουσα διδασκαλίας, ούτε τη διάρκεια του έργου καθαρισμού το οποίο ρητώς προβλέπεται στους 10 μήνες. Ομοίως απαιτείται έκδοση σχετικής ΚΥΑ ώστε να επιτραπεί, τουλάχιστον για το τρέχον σχολικό έτος, η κάλυψη της χρηματοδότησης από τις επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ των Σχολικών Επιτροπών (που είναι αυξημένες κατά 25% σε σχέση με το 2014).

Σημειώνεται ότι η σύσταση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς τις Σχολικές Επιτροπές (έγγραφο υπ. αρ. πρωτ. 606/630/44987/05-10-2015) να εξετάσουν τη δυνατότητα προσφυγής σε πρόσθετη επιχορήγηση από τους δήμους είναι επισφαλής καθώς, σύμφωνα με τον ν.3577/200,7 το κόστος των Συμβάσεων Μίσθωσης έργου των καθαριστριών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, η αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης από τους δήμους δεν εξασφαλίζει την οριζόντια επίλυση του θέματος σε όλη τη χώρα λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων σε πολλούς δήμους για το σκοπό αυτό.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Εάν προτίθενται να εκδώσουν άμεσα Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θα δίνεται στις Σχολικές Επιτροπές η δυνατότητα να καλύψουν το έλλειμμα χρηματοδότησης για τις αμοιβές των σχολικών καθαριστριών από τους εγκεκριμένους πόρους ΚΑΠ των λειτουργικών δαπανών,

- Ποιες επιπρόσθετες/εναλλακτικές ενέργειες εξετάζονται προκειμένου να αποτραπεί η οριζόντια μείωση των καθαριζόμενων διδακτικών αιθουσών ανά σχολείο η οποία θα οδηγούσε σε αδυναμία ανάθεσης καθαρισμού ολιγοήμερων δημοτικών και νηπιαγωγείων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας
Ερώτηση Γιόγιακα με θέμα: «Μείωση χρηματοδότησης για τις αμοιβές σχολικών καθαριστριών» Ερώτηση Γιόγιακα με θέμα: «Μείωση χρηματοδότησης για τις αμοιβές σχολικών καθαριστριών» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Οκτωβρίου 29, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες