Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

 
 
Συνεδριάζει στη Παραμυθιά την Δευτέρα 23 Νοεβρίου στις 18:00, το Δημοτικο Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, με 10 θέματα στην ημερήσια διαταξη: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος, Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2016
 
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή Επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2015.
 
ΘΕΜΑ 3ο: Επιβολή τελών Ύδρευσης - Άρδευσης, Δήμου Σουλίου.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός δικαιώματος βοσκής, Δήμου Σουλίου για το έτος 2016 και εφεξής
 
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2016.
 
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός τιμών ζώνης ( Τ.Ζ ), για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας ( ΤΑΠ) για περιοχές σε διοικητικά όρια του Δήμου Σουλίου, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ( που δεν έχει γίνει καθορισμός ,με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016.
 
ΘΕΜΑ 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
 
ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αυλοτόπου Σουλίου ¨Η ΓΛΑΒΙΤΣΑ”.
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στο Σύμφωνο Δημάρχων.
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 23, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες