Ήπειρος: Ειδήσεις από το παρελθόν

Ήπειρος: Ειδήσεις από το παρελθόν

Ηγουμενίτσα 1930

• Τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος αλιεύσαμε όλες από την εφημερίδα «ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία εξεδίδετο από το 1909 στα Γιάννενα, με εκδότη και διευθυντή τον γνωστό Γιαννιώτη ποιητή και δημοσιογράφο Γ. Χατζή-Πελλερέν (1881-1930), την οποία διέκρινε έντονη φιλοβασιλική τάση. Πατέρας του Γ. Χατζή ήταν ο γνωστός λογοτέχνης και συγγραφέας, αριστερών φρονημάτων, Τάκης Χατζής (1913-1981).

Έτσι παρελαύνουν στις σελίδες της ΗΠΕΙΡΟΥ ποικίλες «ειδήσεις» της εποχής, όπως η μετάθεση στα Γιάννενα του πρίγκηπα Ανδρέου (1882-1944), ο οποίος απεμακρύνθη από το Μικρασιατικό μέτωπο, στο οποίο διετέλεσε Διοικητής του Β’ Σώματος Στρατού μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1921. Έγγαμος με την Αγγλίδα πριγκήπισσα Αλίκη, αδελφή του Λόρδου Λουΐ Μαουνμπάντεν, ο οποίος διετέλεσε, το 1947, ο τελευταίος αντιβασιλέας των Ινδιών. Ο σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας, ο δούκας του Εδιμβούργου Φίλιππος, είναι γυιός του πρίγκηπα Ανδρέα.

Τον Δεκέμβρη του 1924 συλλαμβάνονται στα Γιάννενα 5-6 κομμουνιστές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο ελληνοεβραίος ποιητής Γιοζέφ Ελιγιά (1901-1931).

Διάφορα επίσης περιστατικά από την ενδοχώρα της Ηπείρου, ληστείες, φόνοι, γάμοι, αρραβώνες, σεισμοί, αφίξεις από το εξωτερικό. Τότε εμφανίζεται ο Τσάμης ληστής, ο διαβόητος Νταούτ Χότζα, ο οποίος τελικά εφονεύθη από αντίπαλη Τουρκαλβανική συμμορία τον Αύγουστο του 1940 και το φασιστικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιταλίας τον παρουσίαζε ως θύμα των Ελλήνων! Ακόμα, ενώ στα υψίπεδα της Ανατολής μαίνονται οι μάχες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, λιποτάκτες περιφέρονται στα βουνά της Ηπείρου. Περιστατικά από την Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων και οι αρραβώνες του λοχαγού Θρασύβουλου Τσακαλώτου (1897-1989) και στρατηγού του Εμφυλίου Πολέμου.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει τις «ειδήσεις» της ΗΠΕΙΡΟΥ της δεκαετίας του 1920.

Οι ειδήσεις

HΠΕΙΡΟΣ, Ιδιοκτήτης – Διευθυντής, Γ. Δ. Χατζής (Γ. Πελλερέν). 3.3.1921 – Αγγέλεται εκ Μαργαριτίου ότι άγνωστοι μεταβάντες εις την οικίαν του Οθωμανού Μουχαμέτ Αλή Αντέμ εκάλεσαν τούτον να εξέλθη της οικίας του. Ενώ δε ούτος κατήρχετο μετά του αδελφού του επυροβολήθη κατ’ επανάληψιν ανεπιτυχώς υπό αγνώστων, οίτινες ετράπησαν ακολούθως εις φυγήν. [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 2.5.1921 – Την 27ην του μηνός αφίχθη εκ Λεια της Επαρχίας Φιλιατών ο εξ Αμερικής προερχόμενος φοιτητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης κ. Φώτιος Ελ. Τριανταφύλλου όπως καταταχθή εις τας τάξεις του Στρατού. Την 14ην ιδίου ετελέσθησαν οι αρραβώνες αυτού εις Λειά μετά της δίδος Φωτεινής Τζίτζιου, αίτινες διήρκησαν ολόκληρον την εβδομάδα καθ’ ην άπαν το χωρίον επανηγύρισεν τους ευτυχείς αρραβώνας. Β.Χ.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 13.5.1921 – Μας γράφουσιν εξ Άρτης ότι την παρελθούσαν Κυριακήν εν μέσω ευρυτάτου κύκλου συγγενών και φίλων ετελέσθησαν εκεί υπό τας ευλογίας της Εκκλησίας οι γάμοι του λοχαγού του Επιτελείου κ. Θρασυβούλου Τσακαλώτου μετά της καλλίστης κόρης Τούλας Αναστασίου Μιχαήλ [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 2.6.1921 – Εις το χωρίον Γαρδίκιον της Παραμυθίας άγνωστοι ένοπλοι εισελθόντες προ ημερών εις την οικίαν του Μουσά Χουσεΐν, ένθα διέμενον τρεις γυναίκες και ο υιός του Γιουσούφ, αφού έδεσαν ταύτας ήρχισαν να τας κτυπώσι ζητούντες κεκρυμένα χρήματα [...] Η αρχή ευρίσκεται επί τα ίχνη της συμμορίας, ήτις υποτίθεται ότι είναι η του Νταούτ Χότζα εκ Καρβουναρίου καταγομένου.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 15.6.1921 – Τηλ/φούσιν εκ Παραμυθίας ότι ισχυρά σεισμική δόνησις εσημειώθη και εκεί. Κατέρρευσαν τρεις ετοιμόρροποι οικίαι και παρετηρήθησαν πλείσται ρωγμαί εις τοίχους ομοίως εν Φιλιάταις διερράγησαν πολλαί οικίαι κατέρρευσε δε μία τοιαύτη τραυματίσασα επικινδύνως γραίαν μουσουλμάνα.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 27.6.1921 – Ο πρόεδρος της Κοινότητος Φιλιατών Αναστάσιος Σωτηρίου απελύθη και αντ’ αυτού εξελέγη τοιούτος ο Δονάτος Σπανόπουλος.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 26.1.1922 – Μετ’ ευχαριστήσεως πληροφορούμεθα τους τελεσθέντας την παρελθούσαν εβδομάδα αρραβώνας του φίλου Κ. Βετσοπούλου εκ Πυρσόγιαννης μετά της καλλίστης συμπολίτιδος κόρης Αικατερίνης Κ. Χατζηγώγου αδελφής των γνωστωτάτων ενταύθα καπνεμπόρων αδελφών Χατζηγώγου.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 13.4.1922 – Καθ’ α τηλεγραφεί ο υποδιοικητής Φιλιατών κ. Λ. Τζώρτζης προς την Γεν. Διοίκησιν Ηπείρου, εις το άκρον της πόλεως Φιλιατών ευρέθη εντός φρέατος ακέφαλον πτώμα, όπερ, ως απεδείχθη ήτο του Κων. Κομίνη κουρέως. [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 1.5.1922 – ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ. Την 10ην πρωινήν η Α.Β.Υ. ο Πρίγκηψ Ανδρέας μετέβη και επιθεώρησε το εν Κουραμπά στρατιωτικόν αρτοποιείον. [...]. Χθες η Α.Β. Υψηλότης ο Πρίγκηψ εδέχθη εις ακρόασιν το Δ. Συμβούλιον του Λαϊκού Πολιτικού Συλλόγου και τον διευθυντήν της «Ηπείρου» κ. Γεώργιον Χατζήν. [...]Την 2 μ.μ. εξέδραμε μετά της Α.Β.Υ. της Πριγκηπίσσης Αλίκης μέχρι του 15ου χιλιομ. της προς Πρέβεζαν οδού, επέστρεψε δε την 4 μ.μ.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 19.5.1922 – Από της προχθές εσπέρας αφίχθησαν εις την πόλιν μας αι χαριτωμέναι πριγκήπισσαι κόραι της Α.Β. Υψηλότητος και Πρίγκηπος Ανδρέου Καικιλία και Σοφία [...].

ΗΠΕΙΡΟΣ, 17.6.1922 – Ο υγειονομικός Επιθεωρητής Ηπείρου κ. Πουτέτσης αφού ενεβολίασε τους κατοίκους Φιλιατών δι’ αντιπανωλικού ορού επανήλθεν ενταύθα από προχθές.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 3.7.1922 – Εκ Φιλιατών τηλ/φούσιν προς την ενταύθα Γεν. Διοίκησιν ότι το υπό τον Ενωματάρχην Αντωνάκον Β. καταδιωκτικόν απόσπασμα συνεπλάκη έξωθι του χωρίου Πόβλα και παρά την θέσιν «Κορήτες» μετά του εκ του αυτού χωρίου ληστοφυγοδίκου Σωτηρ. Τζίγκου. Αποτέλεσμα της συμπλοκής υπήρξεν ο φόνος του ληστοφυγοδίκου.

HΠΕΙΡΟΣ, 19.8.1921 – Την 24ην παρελθόντος... διελθόντες εκ του χωρίου Λάβδανη της Περιφερείας Πωγωνίου ο δεκανεύς Σπ. Μπίνιος και ο στρατιώτης Ι. Σαρρής του Μηχανικού... εισήλθον εις την αγροτικήν οικίαν αυτού Δ. Τασίτσου... και υπό το πρόσχημα στρατιωτικού αποσπάσματος αφήρεσαν βία εν δίκανον και εν περίστροφον... Είτα διερχόμενος εκ Βελτσίστης διά το χωρίον Τσαμαντά ένθεν κατάγονται επώλησαν εις τινα πανδοχείον το δίκανον. Προς καταδίωξιν και σύλληψιν των λιποτακτών τούτων ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 3.8.1922 – Συνελήφθη και παρεδόθη προς την Εισαγγελίαν ο εκ Τσαραπλανών Παν. Οικονόμου όστις εφόνευσε εν αγνοία προ ημερών τον συγχωριανόν του Στ. Τζούμην παρά την θέσιν «Βοϊδομάτι» του χωρίου Αλιζότ Τσιφλίκ εκλαβών τούτον ως αγριόχοιρον.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 7.8.1922 – Η υπομοιραρχία Παραμυθίας κατ’ αναφοράν του σταθμάρχου Κερασόβου τηλ/φεί προς την ενταύθα Αστυνομικήν διοίκησιν ότι την 1 τρεχ. ο Αναστ. Σιμιτζής εκ του χωρίου Γρανίτσα ετραυμάτισε θανασίμως εις την κοιλιακήν χώραν δι’ όπλου Γκρα τον συγχωριανόν Φιλ. Γκουρογιάννην. Ο δράστης συνελήφθη.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 11.8.1922 – Ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Λειας αναφέρει προς την Υπομοιραρχίαν Φιλιατών ότι την νύκτα της 4ης τρέχοντος δύο άγνωστοι με στρατιωτικήν στολήν ελήστευσαν εν τω υδρομύλω παρά την θέσιν «Κεφαλόβρυσι» τον Βασίλειον Λέκαν κάτοικος Λίστης [...].

ΗΠΕΙΡΟΣ, 20.8.1922 – Υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη η Φωτεινή Σιομπότη κάτοικος οδού Δωδώνης, διότι επιχειρήσασα έκτρωσιν του εμβρύου Ελένης Τζίνη συνετέλεσαν ώστε να επέλθη και ο θάνατος της γυναικός ταύτης.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 28.8.1922 – Σήμερον τελούνται οι γάμοι του καλλίστου νέου κ. Σαμπεθάι Μ. Κοφίνο μετά της σεμνής δεσποινίδος Αιμιλίας Β. Κοέν [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 28.9.1922 – Στυγερόν έγκλημα έλαβεν χώρα προχθές εις Φιλιάτες... άγνωστοι εφόνευσαν τον Βασίλειον Ντάγκαν την σύζυγόν του Άνναν και τον υιόν του. Οι λόγοι του φόνου ήσαν κτηματικαί διαφοραί. Οι δράσται του εγκλήματος καταζητούνται.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 25.7.1922 ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. Ο υποφαινόμενος Λεωνίδας Χρήστου Τσιόκας εκ του χωρίου Μόσσιαρη της περιφερείας Ιωαννίνων και διαμένων εν τις Η.Π.Α. και τη πόλει Ποκατέλλο Αϊντάχο, δηλώ ότι δίδω αμοιβήν εκ δρχ. 2000 εις εκείνον όστις ήθελεν υποδείξη ή καταδώση εις τας δικαστικάς αρχάς του Κράτους... τον ένοχον ή ενόχους της δολοφονηθείσης εξαδέλφης μου Αναστασίας Γεωργίου Λάμπρου, εκ του χωρίου μου καταγομένης, ήτις ευρέθη κατακρεουργημένη έξωθι χωρίου Μόσσιαρη κατά τα τέλη Φεβρουαρίου ενεστώτος έτους [...]

Ο δηλών

Λεωνίδας Τσιόκας

ΗΠΕΙΡΟΣ, 13.7.1922 – Πλήρης ημερών εξεμέτρησε το ζην σεβαστός συμπολίτης, ο ιατρός Κων/νος Ζήσης, γόνος της ενδοξοτέρας Κονιτσιώτικης οικογενείας, μελετηρός και πραγματικός ιατροφιλόσοφος [...] Συλλυπούμεθα τους οικείους του μεταστάντος και ιδία τον εν Τούρνω – Σεβερίνω μεγαλέμπορον υιόν του Σόλωνα Νικολαΐδην και τον επί θυγατρί γαμβρόν του κ. Σπύρον Δόβαν. [...]

Κόνιτσα, 10.7.1922

Ανταποκριτής

ΗΠΕΙΡΟΣ, 16.7.1922 – Αφίκετο από τινων ημερών εις την πόλιν μας χάριν του ενταύθα υιού της, υπασπιστού της Α.Β. Υψηλότητος του Πρίγκηπος Ανδρέου, κ. Μ. Μελάς και της ευγενεστάτης κυρίας του, η ερίτιμος χήρα του αειμνήστου Παύλου Μελά και αδελφή του αλησμονήτου Ίωνος Δραγούμη κ. Ναταλία Μελά. [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 3.5.1924 – Ο αιχμαλωτισθείς εν Πάργη προ ημερών υπό ληστρικής συμμορίας γνωστότατος δε ενταύθα και αγαπητότατος παρά τη κοινωνία μας συμπολίτης Κωνσταντίνος Στύλος εγνώσθη... ότι εφονεύθη υπό των ληστών. [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 16.5.1924 – Αφίκετο εξ Αιγύπτου και ανεχώρησε διά την ιδιαιτέραν του πατρίδα Κόνιτσα ο εν Αλεξανδρεία κάλλιστον αρτοποιείον διατηρών κ. Βασίλειος Σταύρου.

ΗΠΕΙΡΟΣ 1.6.1924 – Καταδιωκόμενος από προχθές... ετραυματίσθη βαρύτατα και συνελήφθη οδηγηθείς ενταύθα... ο ληστής Τσιούρης. Ο συλληφθείς εκτυπήθη παρά τα γεφυράκια της Κατσικάς υπό του Στράτη ή Ζήκου Γρηγορίου εκ Βαβουρίου [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 24.12.1924 – Συνελήφθησαν κατόπιν διαταγής της Α. Μεραρχίας Ηπείρου προχθές οι κομμουνισταί Α. Βενέτης, Β. Μαρτσέκης, Ν. Μαυρομάτης, Ελιά Ιωσήφ, Π. Μπαμπούρης, Α. Μακρής, Κυριάκος Κούσης και Π. Αποστολίδης ιατρός [...]

ΗΠΕΙΡΟΣ, 9.1.1925 – Αφίξεις. Εκ Νέας Υόρκης αφίχθησαν και ανεχώρησαν διά την ιδιαιτέραν των πατρίδα Πυρσόγιαννη οι κ.κ. Χρυσάφης και Βετσόπουλος.

ΗΠΕΙΡΟΣ, 28.1.1925 – Όλως αιφνιδίως και πλήρης ημερών απέθανεν, εκ συγκοπής καρδίας προχθές την Κυριακήν ο αρχιρραβίνος της ενταύθα Ισραηλιτικής Κοινότητος Εζρά Ελιέζερ [...]. Λόγον επικήδειον εξεφώνησεν ο κ. Καμπιλής.

Και για την αντιγραφή
Αντώνης Ν. Βενέτης
Ήπειρος: Ειδήσεις από το παρελθόν Ήπειρος: Ειδήσεις από το παρελθόν Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 23, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες