Καλούνται οι κάτοικοι της Πλαταριάς να υποβάλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας

Καλούνται οι κάτοικοι της Πλαταριάς να υποβάλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας


Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής της εγκεκριμένης μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Πλαταριάς (ΦΕΚ 16/Δ΄/19-01-1995) του Δήμου Ηγουμενίτσας ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να υποβάλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας εάν δεν έχουν υποβάλει ή εάν έχουν επέλθει μεταβολές για την κατάρτιση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, ώστε να συνταχθεί η πράξη εφαρμογής.

Η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η διάρκεια για την υποβολή τους θα είναι για δύο (2) μήνες, ήτοι από 15-11-2015 έως 15-01-2016.

Επίσης καλείται η Τ.Κ. Πλαταριάς για τις ενέργειές της προκειμένου να γίνει ενημέρωση των πολιτών. Πληροφορίας: κ. Λουκάς Χαρίλαος τηλ. 2665361263.

Καλούνται οι κάτοικοι της Πλαταριάς να υποβάλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας Καλούνται οι κάτοικοι της Πλαταριάς να υποβάλουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις ιδιοκτησίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 04, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες